Stäng
Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Över-
kurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvär-
derings-
effekter i
förmåns-
bestämda
netto-
skulder
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 032 34 2 321
Justering enligt IFRS 9 -3 -3
Eget kapital 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 028 34 2 318
Betalda dividender -256 -6 -263
Rapporteringsperiodens totalresultat -64 32 1 216 -1 184
Eget kapital 30.9.2017 336 61 -121 -7 -44 1 988 26 2 239
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Över-
kurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvär-
derings-
effekter i
förmåns-
bestämda
netto-
skulder
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 1.1.2016 336 61 -6 -70 -36 1 916 41 2 242
Betalda dividender -237 -11 -247
Rapporteringsperiodens totalresultat -64 46 -9 181 3 156
Eget kapital 30.9.2016 336 61 -70 -24 -46 1 860 33 2 151

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.