Stäng

Händelser efter rapportperioden

I oktober ingick Wärtsilä avtal om att förvärva Puregas Solutions, en svensk leverantör av nyckelfärdiga uppgraderingslösningar för biogas. Puregas är en ledande aktör på området och använder en unik CApure-process för att konvertera rå biogas till biometan och förnybar naturgas. Förvärvet ger Wärtsilä ytterligare utrustning och expertis inom uppgradering till biogas och kommer att stärka företagets position på marknaden för förvätskning av biogas. Transaktionens värde är 280 miljoner svenska kronor (företagsvärde) och en ytterligare summa på maximalt 70 miljoner kronor beroende på verksamhetens resultat nästa år. År 2016 var Puregas Solutions omsättning 200 miljoner svenska kronor. Företaget har ca 40 anställda.

I oktober ingick Wärtsilä också avtal om att förvärva Guidance Marine Limited, ett privatägt företag med kontor i Storbritannien, Singapore och USA. Guidance Marine är ett teknologiskt ledande företag inom sensorlösningar för marinindustrin relaterade till dynamisk positionering och andra kontrollsystem för fartyg, såsom förebyggande av kollisioner och fjärrstyrning. Förvärvet av Guidance Marine kommer att stärka Wärtsiläs utbud inom situationsmedvetenhet och mätning av närområden som är viktiga faktorer för en mer intelligent fartygsnavigation. Transaktionens värde är 14 miljoner brittiska pund (företagsvärde) inklusive en maximal uppskjuten betalning på 4 miljoner pund. År 2016 var Guidance Marines omsättning 6 miljoner brittiska pund. Guidance Marine har över 50 anställda runt om i världen.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.