Stäng

Wärtsiläs utsikter för 2017

Den övergripande utvecklingen under 2017 väntas vara relativt oförändrad jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

  • Solid inom Services med tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment.
  • God inom Energy Solutions, tack vare en ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna och den globala övergången till förnybara energikällor, vilket stöder behovet av decentraliserad, flexibel, gasbaserad kraftförsörjning.
  • Solid inom Marine Solutions. Trots den goda tillväxten i orderingången är marinmarknaden en utmaning, eftersom handels-, gastankfartygs- och offshoresegmenten fortfarande belastas av överkapacitet och svag tillväxt i handeln.

Wärtsiläs nuvarande orderbok för leveranser under 2017 är 1.206 miljoner euro (1.346). Wärtsilä kommer fortfarande att fokusera på att förbättra effektiviteten, vilket delvis väntas motverka de lägre volymerna på marinmarknaden. Prissättningen på Energy Solutions marknader har stabiliserats, men orderstocken påverkas fortfarande av konkurrenstrycket under tidigare år. Services väntas prestera positivt även framöver.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.