Stäng

Aktier och aktieägare

Under januari–december 2017 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 89.407.327 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 4.800 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser, såsom Turquoise, BATS CXE och BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 60.463.921 aktier.

 

Aktierna på Nasdaq Helsinki
Antal aktier Aktieomsättning
31.12.2017 och röster 1-12/2017
WRT1V 197 241 130 89 407 327
1.1. - 31.12.2017 Högsta Lägsta Medelkurs 1 Sista
Aktiekurs 62,30 41,90 53,70 52,60
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
31.12.2017 31.12.2016
Marknadsvärde, MEUR 10 375 8 418
Utländska aktieägare, % 55,9 55,0

Flaggningsanmälningar

Under rapportperioden januari–december 2017 informerade BlackRock Inc. Wärtsilä om ändringar av ägarandelar som är sammanställda i tabellen nedan. Det totala antalet aktier hos BlackRock, Inc. var över 5% av Wärtsiläs aktiekapital och det totala antalet röster under rapportperioden.

Publiceringsdatum Transaktionsdatum Aktieägare Flaggningsgräns Direkt
ägarandel, %
Total
ägarandel, %
23.11.2017 22.11.2017 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 4,63 5,05
30.11.2017 29.11.2017 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 5,10 5,47

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.