Stäng

Bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringarna i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning uppgick till 64 miljoner euro (55) under rapportperioden januari–december 2017. Investeringarna i förvärv och samföretag uppgick till 191 miljoner euro (91). Siffran för 2017 inkluderar förvärven av Guidance Marine Limited, Puregas Solutions och Greensmith Energy Management Systems Inc. Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 134 miljoner euro (138).

År 2018 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning vara mindre än avskrivningarna och nedskrivningarna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.