Stäng

Omsättning

Under fjärde kvartalet minskade Wärtsiläs omsättning med 7% till 1.445 miljoner euro (1.559) på grund av en mer jämn fördelning av leveranserna under andra halvåret. Services omsättning ökade med 3% till 654 miljoner euro (636). Energy Solutions omsättning ökade med 3% till 425 miljoner euro (414). Marine Solutions omsättning uppgick till 366 miljoner euro (509), vilket var 28% lägre än under motsvarande kvartal året innan.

Under januari–december 2017 var Wärtsiläs omsättning 4.923 miljoner euro (4.801), en ökning med 3% jämfört med motsvarande period året innan. Services omsättning var stabil och uppgick till 2.215 miljoner euro (2.190). De ökade intäkterna från långfristiga serviceavtal balanserade upp de låga volymerna för serviceprojekt. Energy Solutions omsättning uppgick till 1.401 miljoner euro (943), en ökning med 48%. Marine Solutions omsättning minskade med 22% till 1.307 miljoner euro (1.667). Services stod för 45%, Energy Solutions för 28% och Marine Solutions för 27% av den totala omsättningen.

Cirka 69% av Wärtsiläs omsättning under januari–december 2017 var denominerad i euro, 18% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 10-12/2017 10-12/2016 Förändring 1-12/2017 1-12/2016 Förändring
Services 654 636 3% 2 215 2 190 1%
Energy Solutions 425 414 3% 1 401 943 48%
Marine Solutions 366 509 -28% 1 307 1 667 -22%
Omsättning totalt 1 445 1 559 -7% 4 923 4 801 3%

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.