Stäng

Orderingång

Orderingång under fjärde kvartalet

Wärtsiläs orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 1.514 miljoner euro (1.324), en ökning med 14% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången jämfört med faktureringen för fjärde kvartalet var 1,05 (0,85).

Services orderingång under fjärde kvartalet ökade med 14% till 646 miljoner euro (565). I synnerhet efterfrågan på långfristiga serviceavtal förbättrades. Orderingången under kvartalet omfattade efterinstallation av ett energilagringssystem ombord på North Sea Giant, ett av de största och mest avancerade undervattenskonstruktionsfartygen i världen. Systemet minskar fartygets energiförbrukning, driftskostnader och avgasutsläpp.

Orderingången för Energy Solutions var stabil och uppgick till 501 miljoner euro (501) under fjärde kvartalet. Efterfrågan var starkast i Nord- och Sydamerika samt Asien. Viktiga order från dessa regioner omfattade ett naturgasdrivet kraftverk på 200 MW till Arizona, ett gasdrivet kraftverk på 130 MW till Mexiko samt tre nya projekt i Indonesien och Bangladesh. Wärtsilä fick också en order på ett solkraftverk på 52 MWp till Jordanien. Utöver kraftförsörjningslösningar mottogs order på energilagringssystem och mjukvara för projekt i USA, Singapore och Portugal.

Marine Solutions orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 366 miljoner euro (258), en ökning med 42% jämfört med motsvarande period året innan. Aktiviteten var starkast inom handelsfartyg där Wärtsilä fick en stor order för fyra nya transporttankfartyg från TEEKAY, av vilka två inkluderades i orderingången för fjärde kvartalet. Fartygen kommer att utrustas med många av Wärtsiläs senaste teknologiska innovationer, vilket möjliggör en ny nivå av ekonomisk och ekologisk prestanda. Dessutom erhölls en order på att leverera motorer, navigationssystem och många andra produkter och system till en ny miljövänlig lyxfärja av det finländska rederiet Viking Line. Fartyget byggs på Xiamen Shipbuilding Industrys varv i Kina. Wärtsiläs SmartPredict-system, som lanserades under året, utgör en del av leveransen. Systemet förbättrar fartygets säkerhet och driftsekonomi. En annan strategiskt intressant order var leverans av två Wärtsilä HY 2-hybridkraftsmoduler för en ny bogserbåt som byggs på GONDAN Shipbuilders varv i Spanien för Luleå hamn i Sverige. Det konventionella handelsfartygssegmentet stod för 38% av den totala orderingången under fjärde kvartalet. Kryssningsfartygens och passagerarfärjornas andel var 22%, medan gastankfartygen stod för 20%. Offshore stod för 4%, marinen för 5%, specialfartygen för 6% och övriga för 5% av den totala orderingången.

Orderingång under rapportperioden

Wärtsiläs orderingång för rapportperioden januari–december 2017 ökade med 15% och uppgick till 5.644 miljoner euro (4.927). Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,15 (1,03).

Services orderingång under rapportperioden ökade med 13% till 2.481 miljoner euro (2.194) tack vare den starka efterfrågan på långfristiga serviceavtal på både marin- och energimarknaden. En höjdpunkt under året var det strategiska prestationsbaserade partnerskapet med Carnival Corporation. Enligt avtalet kommer Wärtsilä att ta hand om allt motorunderhåll och monitorering av 79 av Carnivals fartyg. En strategiskt intressant order var att uppdatera Belize Electric Company Limited:s (BECOL) kraftverk genom att utrusta det med högklassiga hydroelektriska lösningar och erbjuda teknisk support. Denna order expanderar Wärtsiläbolaget American Hydros verksamhet till Centralamerika.

Energy Solutions orderingång under rapportperioden uppgick till 1.685 miljoner euro (1.448), en ökning med 16% jämfört med året innan. Asien var den mest aktiva regionen när det gäller orderingång. Efterfrågan var särskilt god i tillväxtekonomier såsom Indonesien och i Bangladesh, där regeringen satsar på att öka hushållens tillgång till el. På västmarknaderna fick Wärtsilä order på två 50 MW kraftverk från Storbritannien samt orders med en totaleffekt på över 500 MW för att stöda utbyggnaden av förnybar energi i USA. Under året fick Wärtsilä en order på en nyckelfärdig mottagningsterminal för flytande naturgas (LNG) med en nettolagringskapacitet på 30,000 m3 till Fredrikshamn i Finland.

Marine Solutions orderingång under rapportperioden ökade med 15% till 1.478 miljoner euro (1.285). Tillväxtutsikterna för kryssningsturism bidrog till efterfrågan inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor, och detta segment stod för 31% av Marine Solutions orderingång. Viktiga order omfattade leverans av huvudmotorer och avgasreningssystem till Norwegian Cruise Lines fyra moderna kryssningsfartyg som byggs på Fincantieris varv. Gastankfartygens andel av orderingången var 25%, främst till följd av efterfrågan på FSRU-fartyg. Mottagna order inom detta segment omfattade leverans av flerbränslehuvudmotorer och återförgasningssystem till två nya fartyg som byggs för Höegh LNG på Samsung Heavy Industries och Hyundai Heavy Industries varv i Korea. Det konventionella handelsfartygssegmentet andel av orderingången var 23%, medan specialfartygen stod för 8%, marinen för 7% och offshore för 3%. Övriga order uppgick till 4%.

Orderingång per affärsområde
MEUR 10-12/2017 10-12/2016 Förändring 1-12/2017 1-12/2016 Förändring
Services 646 565 14% 2 481 2 194 13%
Energy Solutions 501 501 0% 1 685 1 448 16%
Marine Solutions 366 258 42% 1 478 1 285 15%
Orderingång totalt 1 514 1 324 14% 5 644 4 927 15%
Orderingång Energy Solutions
MW 10-12/2017 10-12/2016 Förändring 1-12/2017 1-12/2016 Förändring
Olja 393 427 -8% 1 838 1 929 -5%
Gas 526 531 -1% 1 938 1 584 22%
Orderingång totalt 920 958 -4% 3 775 3 513 7%

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea samt samföretagen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd och CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd. i Kina uppgick till sammanlagt 70 miljoner euro (62) under rapportperioden januari–december 2017. Dessa företags resultat rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.