Stäng

Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 5.064 miljoner euro (4.696), en ökning med 8%. Services orderstock uppgick till 1.171 miljoner euro (999), vilket var 17% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan tack vare den ökade efterfrågan på långfristiga serviceavtal. Energy Solutions orderstock ökade med 11% till 1.871 miljoner euro (1.680), medan Marine Solutions orderstock var stabil och uppgick till 2.023 miljoner euro (2.017).

 

Orderstock per affärsområde
MEUR 31.12.2017 31.12.2016 Förändring
Services 1 171 999 17%
Energy Solutions 1 871 1 680 11%
Marine Solutions 2 023 2 017 0%
Orderstock totalt 5 064 4 696 8%

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.