Stäng

Rörelseresultat och lönsamhet

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var 225 miljoner euro (231), dvs. 15,6% av omsättningen (14,8). Jämförbart rörelseresultat var 244 miljoner euro (253), dvs. 16,9% av omsättningen (16,3). Jämförelsestörande poster uppgick till 19 miljoner euro (22), av vilka 18 miljoner euro (22) hänförde sig till omstruktureringsprogram och 1 miljon euro (0) till förvärv och andra kostnader. Jämförbart justerat EBITA var 254 miljoner euro (262), dvs. 17,5% av omsättningen (16,8). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 10 miljoner euro (9).

Rörelseresultatet för rapportperioden januari–december 2017 var 552 miljoner euro (532), dvs. 11,2% av omsättningen (11,1). Jämförbart rörelseresultat var 590 miljoner euro (583), dvs. 12,0% av omsättningen (12,1). Jämförelsestörande poster uppgick till 37 miljoner euro (51), av vilka 36 miljoner euro (48) hänförde sig till omstruktureringsprogram och 2 miljoner euro (3) till förvärv och andra kostnader. Jämförbart justerat EBITA var 626 miljoner euro (618), dvs. 12,7% av omsättningen (12,9). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 36 miljoner euro (35).

Wärtsiläs rörelseresultat påverkades av en provision relaterade till långsiktiga belöningsprogram som uppgick till 4 miljoner euro (5) under fjärde kvartalet och 40 miljoner euro (5) under rapportperioden januari–december. Provisionen omfattar alla tre pågående program. Wärtsiläs tre år långa belöningsprogram är bundna till utvecklingen av företagets aktiekurs, och de omfattar cirka 100 direktörer.

De finansiella posterna för rapportperioden januari–december 2017 var -47 miljoner euro (-53), vilket inkluderar valutakursförluster från avslutade säkringar. Nettoräntorna var -8 miljoner euro (-11). Vinsten före skatter var 506 miljoner euro (479). Skatterna uppgick till 122 miljoner euro (123), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 24,2% (25,6). Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 383 miljoner euro (357). Resultatet per aktie var 1,95 euro (1,79) och det egna kapitalet per aktie 12,02 euro (11,60). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 18,9% (17,1), medan avkastningen på eget kapital (ROE) var 16,3% (15,6).

Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 10-12/2017 10-12/2016 1-12/2017 1-12/2016
Jämförbart justerat EBITA 254 262 626 618
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -10 -9 -36 -35
Jämförbart rörerelseresultat 244 253 590 583
Jämförelsestörande poster -19 -22 -37 -51
Rörelseresultat 225 231 552 532

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.