Stäng

Marknadsutveckling

Stabil utveckling på servicemarknaden

Aktiviteten på servicemarknaden var solid under 2017. Inom marinindustrin påverkade de låga fraktpriserna serviceinvesteringarna i handelsfartygssegmentet. Utmaningarna på offshoreservicemarknaden fortsatte under 2017 även om uppgången i oljepriset ledde till en viss återhämtning i sentimentet i slutet av året. Kryssningsfartygssegmentet utvecklades positivt främst till följd av en ökad efterfrågan på långfristiga avtal i synnerhet under första halvåret. Efterfrågan på kraftverksrelaterad service var stabil och fick stöd av det ökade antalet långfristiga serviceavtal i Asien.

Kraftförsörjningsmarknaden fokuserar allt mer på smarta och flexibla teknologier

Efterfrågan på Wärtsiläs energilösningar var stark under 2017. Den fortsatta nedgången i priset på förnybar energi har ökat sol- och vindkraftens konkurrenskraft på många marknader, och energibolag runt om i världen planerar hur de ska integrera sådana energikällor i sin produktion. De första stegen tas redan i USA, Australien och Mellanöstern där marknadsförhållandena är mest gynnsamma. Detta ökar i sin tur behovet av flexibel kraftverkskapacitet. Efterfrågan var också stark på tillväxtmarknaderna där länder investerar i ny kraftförsörjningskapacitet för att stöda den ekonomiska tillväxten och utvidga tillgången till energi.

Energy Solutions marknadsandel

Under de tolv månaderna framtill slutet av september uppgick de globala beställningarna på kraftverk på upp till 500 MW som drivs med naturgas och flytande bränslen till 25,2 GW (24,8 GW i slutet av juni). Wärtsiläs marknadsandel var 15% (14). De globala beställningarna omfattar alla order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer större än 5 MW.

Förbättrat sentiment stödde fartygsbeställningar

Under 2017 registrerades 1.037 kontrakt på nybyggen (916, inklusive sena kontrakt). Marknadsförhållandena inom handels- och gastankfartyg förbättrades under slutet av året tack vare den ekonomiska tillväxten. Stora orderböcker och planerade leveranser av nybyggen fortsätter dock att begränsa driftsgraden och fraktpriserna inom gastankfartygssegmentet. FSRU-beställningarna låg på en god nivå och stöddes av den ökande efterfrågan på LNG på tillväxtmarknaderna och de långsiktiga fundamenten. Orderaktiviteten var god också inom kryssningsfartyg, passagerarfärjor och Ro-Ro-fartyg tack vare högre intäkter, föråldrande flottor, utveckling av regelverken och attraktiva priser på nybyggen. Trots en viss återhämtning i priset på olja och gas i slutet av året fortsatte överkapaciteten att begränsa investeringarna i nybyggen inom offshoresektorn.

Enligt kompenserat bruttotonnage är Kina och Sydkorea fortfarande de största länderna inom varvsindustrin med 40% respektive 27% av alla konfirmerade kontrakt. Japan och Italien stod för 8% respektive 5%.

Marine Solutions marknadsandel

Wärtsilä har en bra position inom nyckelprodukter och lösningar, såsom el- och automation samt gassystem. Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 47% (43% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom hjälpmotorer var 10% (13% i slutet av föregående kvartal).

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.