Stäng

2017 – Ett år av solid omsättning och stark orderingång

Centralt under fjärde kvartalet

 • Orderingången ökade med 14% till 1.514 miljoner euro (1.324)
 • Omsättningen minskade med 7% till 1.445 miljoner euro (1.559)
 • Orderingång jämfört med faktureringen var 1,05 (0,85)
 • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 244 miljoner euro (253), dvs. 16,9% av omsättningen (16,3)
 • Resultat per aktie var 0,86 euro (0,87)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 276 miljoner euro (235)

Centralt under rapportperioden januari-december 2017

 • Orderingången ökade med 15% till 5.644 miljoner euro (4.927)
 • Omsättningen ökade med 3% till 4.923 miljoner euro (4.801)
 • Orderingång jämfört med faktureringen var 1,15 (1,03)
 • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 590 miljoner euro (583), dvs. 12,0% av omsättningen (12,1)
 • Resultatet per aktie steg till 1,95 euro (1,79)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 430 miljoner euro (613)
 • Orderstocken ökade med 8% och uppgick till 5.064 miljoner euro (4.696) i slutet av perioden
 • Dividendförslag 1,38 euro per aktie (1,30). Dividenden betalas i två rater.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.