Stäng

Koncernchef Jaakko Eskola

“Året 2017 utvecklades enligt våra förväntningar. De ökade kraftverksleveranserna bidrog till en viss omsättningstillväxt, medan lönsamheten var i linje med året innan delvis på grund av den positiva affärsmixen under fjärde kvartalet. Årets gynnsamma ordertrender fortsatte under fjärde kvartalet, vilket ger oss en solid grund för utvecklingen av affärsverksamheten.

Aktiviteten på servicemarknaden ökade under andra halvåret, trots låga volymer inom offshore- och handelsfartygssegmenten. Jag är mycket nöjd med tillväxten i Services orderingång, vilket antyder att våra kunder inser värdet av långfristiga partnerskap. Energy Solutions orderingång främjades av både ökade investeringar i modernisering av kraftförsörjningsinfrastruktur på tillväxtmarknaderna och ett större behov av flexibel kraftförsörjningskapacitet för att stöda övergången till förnybara energikällor. Inom marinindustrin förbättrades sentimentet bland handelsfartygskunder under andra halvåret. I kombination med den sunda efterfrågan inom kryssningsfartyg och gastankfartyg bidrog detta till tillväxten i Marine Solutions orderingång.

Under året introducerade vi våra smart marin- och smart energivisioner som framhäver Wärtsiläs engagemang för främjandet av en ekonomi med låga utsläpp och smarta sätt att producera och förbruka energi. Lanseringen av vår marinhybridmodul, utvecklingen av vår kompetens inom fjärrstyrning av fartyg, lanseringen av nya servicekoncept samt expansionen till energilagringssystem och mjukvara är konkreta exempel på hur vi ökar värdet för kunderna genom energieffektivitet, livscykeloptimering och innovativa lösningar.

Framöver tror jag att utvecklingen av smart teknologi och integrationen av nya operativa modeller i vårt utbud kommer att utgöra kärnan i vår långsiktiga värdeskapning för både våra aktieägare och hela samhället. Ser man på 2018, har våra utsikterna för efterfrågan på våra tjänster och produkter förbättrats något. Vi har fortfarande tillväxtmöjligheter inom Services till följd av vår portfölj av långfristiga avtal och den ökande andelen avancerade teknologier i vårt installerade bestånd. Efterfrågan på våra energilösningar väntas vara god tack vare vår sunda projektpipeline och de gynnsamma marknadstrenderna. Marknadsförhållandena väntas bli bättre inom marinindustrin, vilket stöder en solid efterfrågan.”

Jaakko Eskola Koncernchef

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.