Stäng

Nyckeltal

MEUR 10-12/2017 10-12/2016 Förändring 1-12/2017 1-12/2016 Förändring
Orderingång 1 514 1 324 14% 5 644 4 927 15%
Orderstock i slutet av perioden 5 064 4 696 8%
Omsättning 1 445 1 559 -7% 4 923 4 801 3%
Rörelseresultat¹ 225 231 -3% 552 532 4%
% av omsättningen 15,6 14,8 11,2 11,1
Jämförbart rörelseresultat 244 253 -4% 590 583 1%
% av omsättningen 16,9 16,3 12,0 12,1
Jämförbart justerat EBITA 254 262 -3% 626 618 1%
% av omsättningen 17,5 16,8 12,7 12,9
Resultat före skatter 215 226 -5% 506 479 6%
Resultat/aktie, EUR 0,86 0,87 1,95 1,79
Rörelseverksamhetens kassaflöde 276 235 430 613
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 234 150
Bruttoinvesteringar 255 146
Nettoskuldsättningsgrad 0,10 0,07
¹Jämförelsestörande poster uppgick till 19 miljoner euro (22), under fjärde kvartalet, av vilka 18 miljoner euro (22) hänförde sig till omstruktureringsprogram och 1 miljon euro (0) till förvärv och andra kostnader. Under rapportperioden januari–december 2017 uppgick jämförelsestörande poster till 37 miljoner euro (51), av vilka 36 miljoner euro (48) hänförde sig till omstruktureringsprogram och 2 miljoner euro (3) till förvärv och andra kostnader.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.