Stäng

Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

Wärtsilä fortsatte att investera i utvecklingen av produkter och lösningar under 2017. FoU-utgifterna uppgick till 141 miljoner euro (131), dvs. 2,9% av omsättningen (2,7). De viktigaste fokusområdena var digitalisering, förbättrad verkningsgrad, bränsleflexibilitet och mindre miljökonsekvenser.

I mars lanserade Wärtsilä SmartPredict, ett system för säkrare och effektivare drift av alla slags fartyg med hjälp av avancerad prognostisering av positionen.

I maj lanserades Wärtsilä HY, en fullständigt integrerad hybridkraftmodul som kombinerar motorer, energilagringssystem och kraftelektronik med hjälp av ett nytt energihanteringssystem. Wärtsilä offentliggjorde också beslutet att expandera kapaciteten att serva turboaggregat på över 20 verkstäder i världen. Genom denna investering kan Wärtsilä erbjuda kunder global service av turboaggregat i kombination med kunskap om motorer i samarbete med andra Wärtsiläservicecenter. Eniram, ett Wärtsiläbolag, lanserade en uppdatering av prestandamonitoreringssystemet SkyLight genom att komplettera det med sjökort, väderskikt och ruttimport för att möjliggöra prognoser och proaktiv planering.

I augusti genomförde Wärtsilä lyckade test av det automatiska trådlösa induktionsladdningssystemet på en kustfärja med hybridmotorer som ägs av Norled, en av de största färjeoperatörerna i Norge. Wärtsilä tog också ytterligare ett steg i utvecklingen av sina Smart Marine-färdigheter genom framgångsrik testning av fjärrstyrning av fartyg i samarbete med den amerikanska operatören Gulfmark Offshore. Testningen involverade ett antal fartygsmanövrar med hjälp av en kombination av dynamisk positionering och manuell joystick via standardiserad satellitkommunikation.

I november lanserades EnergoFlow, en lösning för att minska effektförluster som uppstår i propellerns sidoström genom att optimera inflödet, vilket sänker kostnaderna i form av bränsleeffektivitet. En gasdriven version av den framgångsrika Wärtsilä 31-motorn lanserades också. Kännetecknande för Wärtsilä 31SG är att motorn kan uppnå en verkningsgrad i enkel cykel på över 50%, vilket möjliggör lägre utsläpp och avsevärt minskade kostnader för kraftproducenter. En annan fördel är den ökade flexibiliteten som möjliggör snabb respons på varierande belastning, i synnerhet i system som i hög grad är baserade på sol- och vindenergi.

I december introducerade Wärtsilä systemet Voyage Emissions Reduction som ökar tankfartygens intäkter och minskar miljökonsekvenserna genom att effektivt eliminera problemen med utsläpp av volatila organiska föreningar under resor samt Linesafe, en ny förenklad tätningsdesign som ökar flexibiliteten och sänker kundernas livscykelkostnader.

I slutet av året ingick Europeiska investeringsbanken (EIB) och Wärtsilä ett låneavtal på 125 miljoner euro för att stöda forskning och utveckling relaterade till mer miljövänliga och effektiva fartygsmotorer och kraftverk. Detta femte lån för att stöda Wärtsiläs forskning, utveckling och innovationer kommer ytterligare att stärka det framgångsrika samarbetet med EIB som resulterat i konkreta förbättringar i den europeiska motortekniken sedan det första lånet 2003.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.