Stäng

Hållbar utveckling

Tack vare olika teknologier och specialiserade tjänster har Wärtsilä utmärkta möjligheter att minska utsläppen och förbrukningen av naturresurser samt stödja sina kunder i förberedelser inför nya regelverk. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

Arbetshälsa och säkerhet är ett prioriterat område för Wärtsilä. Under första kvartalet ordnade Wärtsilä den tredje globala säkerhetsdagen med temat ’Stop and Care’ för att framhäva vikten av att ingripa i säkerhetsrisker. Wärtsilä lanserade också träningsprogrammet Zero Mindset som siktar på att stärka säkerhetsledningen i företaget. Under året närmade sig Wärtsilä sitt långsiktigt mål på noll arbetsolyckor som leder till förlorad arbetstid. Frekvensen för arbetsolyckor som ledde till förlorad arbetstid var 2,48 (2,59), vilket motsvarar en minskning på 4% jämfört med året innan.

I juni anslöt sig Wärtsilä och ett antal miljömedvetna maritima industriföretag till nya Global Industry Alliance (GIA) för att stöda en övergång inom shipping och relaterade industrier till en framtid med låga kolutsläpp. Tillsammans kommer de tretton medlemmarna i GIA att identifiera och utveckla innovativa lösningar för att komma över allmänna hinder för införandet av energieffektiva teknologier och operativa åtgärder.

Den internationella konventionen om hantering av ballastvatten och sediment trädde i kraft den 8.9.2017. I juli godkände Internationella sjöfartsorganisationens MEPC-kommitté ett reviderat implementeringsschema för installation av system för hantering av ballastvatten på basis av en utvärdering av förnyelsen av fartygens International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP). I vissa fall uppskjuts tidsfristen med upp till två år. Wärtsilä har förberett sig väl för att hjälpa kunderna att uppfylla dessa bestämmelser.

Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. Under andra kvartalet underrättades Wärtsilä om att företaget fortfarande skulle ingå i indexet Euronext Vigeo Eurozone 120 (de 120 mest avancerade företagen i euroområdet), och under tredje kvartalet informerades Wärtsilä om att företaget valts till indexet Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) för andra året i rad.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.