Stäng

Omstruktureringsprogram

Wärtsiläs mål är att fortlöpande sträva efter mer kostnadseffektiva processer och anpassa verksamheten till marknadsförhållandena. Besparingarna till följd av lokala åtgärder inom Marine Solutions samt under tidigare år inledda omstruktureringsåtgärder uppgick till ca 55 miljoner euro 2017, medan de relaterade kostnaderna var 36 miljoner euro. De återstående besparingarna på 15–20 miljoner euro väntas bli realiserade under 2018.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.