Stäng

Strategi

Wärtsiläs syfte är att möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi. Efterfrågan på ren och flexibel energi och behovet av effektiva och säkra transporter påverkar i allt högre grad kundernas verksamhet. Detta utgör grunden för Wärtsiläs utbud av smarta lösningar för marin- och energimarknaden. Med hjälp av en integrerad portfölj av tjänster, system och produkter har Wärtsilä en bra position när det gäller att svara på behovet av energieffektiva och innovativa lösningar. Betoningen ligger på att optimera installationernas livcykelprestanda samt att utnyttja dataanalys och artificiell intelligens som stöd för kundernas operativa beslut. Wärtsiläs digitala omvandling kommer att erbjuda kunderna mer värde genom samarbete och kunskapsdelning. En stark närvaro på centrala marknaderna och ett överlägset globalt servicenätverk stöder bolagets tillväxtambitioner.

Med hjälp av sin flexibla produktion och styrning av leverantörskedjan söker Wärtsilä fortlöpande efter nya sätt att upprätthålla en hög kvalitet och kostnadseffektivitet – ofta i samarbete med kunder och ledande industriella partner. Investeringarna i FoU och fokus på digitalisering skapar en stark grund genom vilken bolaget säkerställer och stärker sin position som en föregångare inom marknadsinnovationer. I kombination med ett fortlöpande fokus på säkerhet, diversitet och höga etiska standarder kan Wärtsilä med hjälp av denna innovativa kultur attrahera kompetenta och engagerade medarbetare som utgör grunden till en högpresterande organisation. Implementeringen av operativ förträfflighet säkerställer att det är lätt att samarbeta med Wärtsilä samt främjar bolagets produktivitet och effektivitet under hela livscykeln.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.