Stäng

Strategiska projekt, förvärv och samföretag

I juli slutförde Wärtsilä förvärvet av Greensmith Energy Management Systems Inc., ett marknadsledande företag inom mjukvara för storskalig energilagring och integrerade lösningar. I och med förvärvet kommer Wärtsilä att snabbt utöka sitt inflytande på den globala energilagringsmarknaden och positionera sig som en framstående energisystemintegrerare. År 2016 var Greensmiths omsättning 32 miljoner US-dollar, och företaget hade över 40 anställda. Integrationen av Greensmith fortsätter planenligt.

I augusti ingick Wärtsilä och ABB avtal om att expandera samarbetet inom livscykeltjänster. ABB beviljade Wärtsilä status som auktoriserad tjänsteleverantör för standardunderhåll av ABB:s turboaggregat i Wärtsiläs 4-taktsmotorer.

I september tillförde Wärtsilä vågkraft till sitt utbud som energisystemintegrerare genom partnerskapet med AW-Energy. Samarbetet bygger på AW-Energys patenterade och certifierade teknik och Energy Solutions-affärsområdets globala kapacitet inom projektgenomförande, underhållstjänster och integration.

I oktober offentliggjorde Wärtsilä förvärven av Puregas Solutions och Guidance Marine. Puregas Solutions är ett svenskt ledande företag inom nyckelfärdiga biogasuppgraderingar. Förvärvet kompletterar Wärtsiläs position på marknaden för förvätskning av biogas. År 2016 hade Puregas Solutions ca 40 anställda och en omsättning på 200 miljoner svenska kronor. Privatägda brittiska Guidance Marine Limited är ett teknologiskt ledande företag inom sensorlösningar relaterade till dynamisk positionering och andra kontrollsystem inom marinindustrin. Förvärvet stärker Wärtsiläs utbud inom situationsmedvetenhet och mätning av närområden som är viktiga faktorer för en mer intelligent fartygsnavigation. År 2016 hade Guidance Marine över 50 anställda runt om i världen och en omsättning på 6 miljoner brittiska pund.

I december slutförde Wärtsilä och GTT, som levererar tanklösningar för förvätskade gaser, ett samarbetsavtal om att undersöka affärsmöjligheter inom marinsektorn relaterade till lagring av flytande naturgas (LNG), gasdistributionssystem och relaterade tjänster som gynnar både skeppsvarv och fartygsägare. Wärtsilä ingick också ett 10-årigt servicepartnerskapsavtal med Winterthur Gas & Diesel Ltd. (WinGD). Avtalet innebär att Wärtsilä fortsätter att tillhandahålla omfattande kundstöd och service för slutanvändarna av WinGD:s produkter, WinGD och licenstillverkare. Avtalet omfattar service av alla tvåtaktsmotorer under varumärkena Wärtsilä, Sulzer och WinGD.

I slutet av året offentliggjorde Wärtsilä invigningen av CSSC Wartsila Electrical & Automation Co Ltd (CWE&A), ett samföretag mellan Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) samt förvärvet av Trident B.V., ett nederländskt företag som specialiserat sig på fartygsunderhåll, -inspektion och -reparationer under vattenytan. Förvärvet av Trident gör det möjligt för Wärtsilä att bli en ledande global aktör på marknaden för undervattensservice.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.