Stäng
Ansvarsförbindelser
MEUR 2017 2016
Fastighetsinteckningar 10 10
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier 19 26
Totalt 29 36
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 737 921
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
betalas inom ett år 35 34
betalas mellan under minst ett år och högst fem år 101 84
betalas senare 48 30
Totalt 922 1 069

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.