Stäng
Derivatinstrumentens nominella värden
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 165
Valutaränteswappar 74
Valutaterminer 1 948 746
Totalt 2 187 746
Koncernen hade även 254 ton kopparfuturer.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.