Stäng
Verkliga värden
Värdering till verkligt värde i slutet av räkenskapsperioden:
MEUR Bokvärdet av
balansposterna
Verkligt värde
Finansieringstillgångar
Övriga investeringar (nivå 3) 13 13
Räntebärande placeringar, långfristiga (nivå 2) 5 5
Övriga fordringar, långfristiga (nivå 2) 3 3
Derivat (nivå 2) 28 28
Finansieringsskulder
Räntebärande lån, långfristiga (nivå 2) 517 524
Derivat (nivå 2) 41 41

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.