Stäng
Händelser efter balansdagen
Wärtsilä stärker sitt serviceutbud genom förvärvet av Trident B.V., ett Hollandsbaserat företag som är specialiserat på fartygsunderhåll, inspektion och reparationsservice under vatten. Genom förvärvet blir Wärtsilä den första globala operatören på marknaden för undervattensservice, och kan bygga upp intern kompetens, till fullo utnyttja synergieffekterna mellan olika serviceprodukter och stärka sin marknadsposition.
Värdet på affären är 17,5 miljoner euro (företagsvärdet) och ytterligare 3,5 miljoner euro earn-out, baserat på företagets resultatutveckling under de närmaste åren. Tridents omsättning är ungefär 9 miljoner euro.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.