Stäng
Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR 2017 2016
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 434 1 464
Kursdifferenser -39 -52
Förvärv 217 71
Ökning 25 16
Avskrivningar och nedskrivningar -60 -62
Minskning och omgrupperingar -3
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden 1 577 1 434
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 405 431
Kursdifferenser -12 5
Förvärv 14
Ökning 39 38
Avskrivningar och nedskrivningar -75 -76
Minskning och omgrupperingar -10 -7
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden 349 405

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.