Stäng
Nyckeltal för kvartalen
MEUR 10–12/
2017
7–9/
2017
4–6/
2017
1–3/
2017
10–12/
2016
7–9/
2016
4–6/
2016
1–3/
2016
10–12/
2015
Orderingång
Services 646 550 599 686 565 522 527 580 572
Energy Solutions 501 418 361 405 501 330 304 312 366
Marine Solutions 366 387 403 322 258 287 362 379 465
Totalt 1 514 1 354 1 363 1 413 1 324 1 139 1 194 1 271 1 403
Orderstock i slutet av räkenskapsperioden
Services 1 171 1 194 1 193 1 187 999 1 031 1 048 1 017 958
Energy Solutions 1 871 1 839 1 764 1 847 1 680 1 676 1 547 1 491 1 366
Marine Solutions 2 023 2 042 2 108 2 062 2 017 2 317 2 488 2 595 2 558
Totalt 5 064 5 075 5 065 5 096 4 696 5 024 5 083 5 103 4 882
Omsättning
Services 654 526 546 490 636 512 542 500 619
Energy Solutions 425 324 412 239 414 177 220 132 374
Marine Solutions 366 328 334 279 509 390 433 335 598
Totalt 1 445 1 178 1 292 1 007 1 559 1 079 1 196 967 1 590
Resultatandel i intresse- och samföretag 6 3 3 1 5 2 4 3 6
Jämförbart justerat EBITA 254 144 134 94 262 132 131 93 224
i procent av omsättningen 17,5 12,2 10,4 9,4 16,8 12,3 10,9 9,6 14,1
Avskrivningar och nedskrivningar -42 -30 -30 -33 -34 -31 -42 -31 -33
avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -10 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
Jämförbart rörelseresultat 244 135 126 86 253 123 122 84 215
i procent av omsättningen 16,9 11,4 9,7 8,5 16,3 11,4 10,2 8,7 13,5
Jämförelsestörande poster totalt -19 -4 -8 -6 -22 -2 -26 -1 -13
Rörelseresultat 225 130 117 80 231 122 96 83 202
i procent av omsättningen 15,6 11,1 9,1 7,9 14,8 11,3 8,0 8,6 12,7
Finansiella intäkter och kostnader -10 -17 -14 -5 -5 -7 -38 -3 -2
Resultat före skatter 215 114 103 74 226 115 58 80 199
Inkomstskatter -48 -29 -27 -17 -55 -31 -17 -20 -41
Räkenskapsperiodens resultat 167 85 76 57 172 84 41 60 159
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,86 0,43 0,38 0,28 0,87 0,43 0,19 0,30 0,79
Bruttoinvesteringar 79 156 11 9 20 55 60 11 32
aktier och förvärv 45 145 1 42 49 5
Rörelseverksamhetens kassaflöde 276 150 2 2 235 189 202 -13 176
Nettorörelsekapital (WCAP) i slutet av räkenskapsperioden 591 658 680 580 490 540 602 709 543
Anställda i slutet av räkenskapsperioden
Services 10 624 10 528 10 455 10 464 10 567 10 648 10 575 10 331 10 592
Energy Solutions 1 038 1 017 928 913 903 920 945 958 959
Marine Solutions 5 845 5 774 5 861 5 920 6 074 6 305 6 443 6 681 6 847
Övriga 559 540 539 533 467 464 465 457 459
Totalt 18 065 17 859 17 783 17 832 18 011 18 337 18 428 18 427 18 856

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.