Stäng
Nyckeltal
2017 2016
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 1,95 1,79
Eget kapital/aktie, euro 12,02 11,60
Soliditet, % 47,1 47,6
Nettoskuldsättningsgrad 0,10 0,07
Avkastning på investerat kapital (ROI), % 18,9 17,1
Avkastning på eget kapital (ROE), % 16,3 15,6

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.