Stäng
Omsättning per geografiska områden
MEUR 2017 2016
Europa 1 527 1 581
Asien 1 948 1 774
Amerika 1 113 1 039
Övriga 335 407
Totalt 4 923 4 801

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.