Stäng
Räntebärande nettoskulder
MEUR 2017 2016
Långfristiga skulder 517 520
Kortfristiga skulder 102 108
Lånefordringar -5 -7
Likvida medel -379 -472
Totalt 234 150

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.