Stäng
Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 2017 2016
Jämförbart justerat EBITA 626 618
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -36 -35
Jämförbart rörelseresultat 590 583
Jämförelsestörande poster:
Personalkostnader -10 -22
Nedskrivningar -18 -22
Flyttningskostnader -3
Övriga kostnader -7 -7
Jämförelsestörande poster totalt -37 -51
Rörelseresultat 552 532

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.