Open navigation

An oceanic awakening

År 2018 gick Wärtsilä ut med ett utrop som gav genljud i våra kundindustrier och satte i gång ett globalt intressentsamarbete.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

An oceanic awakening består av en serie åtgärder som stärker Wärtsiläs position som tankeledare inom sjöfarten och energiindustrin. Initiativet är ett djärvt sätt att lyfta fram kritiska flaskhalsar i dessa branscher och öppna upp en dialog som får till stånd en förändring.

Wärtsiläs viktigaste intressenter är våra kunder, ägare, leverantörer, medarbetare och samhället i stort. Oceanic awakening är inriktat på det sistnämnda, och fokuserar på att röja undan hinder för infrastrukturutvecklingen i våra städer med hjälp av smart teknik som utgör kärnan av Wärtsiläs erbjudande.

Målet är ambitiöst – att förändra världens sjöfarts- och energiindustri och skapa ett överlägset effektivt, miljöanpassat och digitalt uppkopplat ekosystem. Detta ska uppnås genom öppna diskussioner och nära samarbete mellan intressentgrupper som är villiga att bidra till hela samhällets bästa.

 

 

Samarbete i nätverk

Wärtsilä tar ett steg utanför sina egna kanaler för att bygga upp ett nätverk där kuststäder runt om i världen kan samarbeta för en förändring på global skala. SEA20 står för ”20 smart and ecologically amibitous cities” och handlar om att etablera en allians av städer med viljan och förmågan att åstadkomma snabb utveckling på de allra viktigaste områdena.

Dessa städer kommer att samarbeta för att skapa ett sjöfarts- och energiekosystem för framtiden genom digitalisering och utveckling av innovativa, smarta och hållbara handelsmetoder. Hittills har Hamburg, Helsingfors och Rotterdam har anslutit sig till SEA20, och fler städer tillkommer inom kort.

Initiativets första kreativa sammanträde hölls i Hamburg i augusti, där ett antal nyckelaktörer samlades för att tillsammans fastställa hur städerna de representerar bäst kan dra nytta av Wärtsiläs vision om ett Smart Marine-ekosystem. Resultatet blev en serie framtidsvisioner som utforskar hur städer kan utnyttja smart teknik för att förnya sina energi- och hamninfrastrukturer.

SEA20:s första möte med politiska beslutsfattare från deltagarstäderna äger rum i juni 2019. Samtidigt publiceras en global analys som utnyttjar enorma datavolymer från intressenterna för att kartlägga framtidens sjöfart och energiindustri.

Följ initiativets utveckling och diskussionen kring det på sociala medier: #AnOceanicAwakening och #SEA20.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?