Open navigation

En sjöfartsmarknad i omvandling

Wärtsiläs nya Acceleration Centre i Singapore utvecklar teknik för självstyrande fartyg i en av världens mest trafikerade hamnar. Innovationscentret samlar olika aktörer och partner under samma tak och bidrar till Wärtsiläs vision – Smart Marine-ekosystem.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Centret i Singapore invigdes i oktober 2018 med ambitionen att främja innovation och samarbete mellan industrin, den akademiska världen och lokala partner och att utveckla Singapore till ett globalt sjöfartsnav.

I april 2018 tecknade Wärtsilä ett samarbetsavtal med Singapores sjöfarts- och hamnmyndighet (MPA) inriktat på intelligenta fartyg, uppkopplad smart hamndrift, cyber-fysisk säkerhet och en digital accelerator för startups. Samtidigt öppnade Wärtsilä även International Maritime Cyber Centre of Excellence (IMCCE), det första av sitt slag i världen, med målet att öka medvetenheten om IT-säkerhet i en alltmer uppkopplad bransch.

Wärtsiläs Director of Digital Innovation & Strategic Projects Chris Chung beskriver centrets läge som idealiskt för att ta de första stegen i omvandlingen av hela sjöfartsindustrin. Projektet IntelliTug för att utveckla en självstyrande bogserbåt banar väg för ytterligare gemensamma utvecklingsprojekt med olika aktörer. Målet är säkrare och mer effektiva bogserbåtar för att avlasta hamnoperatören och minska pressen.

”Singapore har en av världens mest krävande hamnmiljöer. Det begränsade hamnområdet är intensivt trafikerat, vilket kräver starkt fokus på säkrare navigering. Med smart teknik kan vi förbättra både säkerheten och produktiviteten, utveckla kunskaper för framtiden och samtidigt skapa nya jobb i regionen”, förklarar Chung.

Förbättrad situationsmedvetenhet

Konceptet IntelliTug utvecklas i samarbete med MPA och PSA Marine, en ledande marin serviceleverantör, och testas med en bogserbåt under verkliga förhållanden i Singapores hamn. Företagen har samlat enorma mängder data om hur fartygen rör sig i hamnområdet för att exempelvis utveckla system för att undvika kollisioner.

”Vårt fokus ligger på att använda ny teknik för att göra saker enklare. Arbetet på bogserbåtarna blir mer och mer komplicerat när trafikvolymerna ökar, och därför är fler apparater och knappar det sista besättningarna behöver. Det är ett problem vi måste lösa innan vi ens kan överväga fullständigt självstyrande fartyg”, säger Jan Grothusen, Director for Agile Business Development inom Wärtsilä Voyage Solutions.

IntelliTug låter besättningen fokusera på kritiska uppgifter, erbjuder beslutsstöd och möjliggör samarbete med kollegor i land via en dataförbindelse i realtid. Projektet kombinerar ett flertal teknologier, innovationer och funktioner från Wärtsiläs portfölj, bland annat en nylanserad bredbandsradar med närfältsteknik och realtidsvideoanalyser integrerade med ett enkelt användarcentrerat styrsystem. Detta möjliggör övervakning av båtens omgivning i trånga förhållanden och varnar användaren för kollisioner med hjälp av dynamisk ruttplanering.

”Vår ambition är ett integrerat och heltäckande erbjudande, till skillnad från vår befintliga modell där våra innovationer enbart fokuserar på vår egen verksamhet och våra produktlinjer”, tillägger Grothusen.

Knyter nya kontakter

Chung påpekar att IntelliTug bara är en början på en spännande resa som inte bara består av tekniska framsteg utan också av nya sätt att arbeta både internt och externt. Acceleration Centret tillgodoser behoven hos många intressenter och är därför ett bra exempel på Wärtsiläs vision om ett Smart Marine Ecosystem.

”Detta är verkligen ett projekt som omfattar hela Wärtsilä och ett fantastiskt sätt att visa hur vi tillsammans kan lösa verkliga kundutmaningar. Det handlar om att överväga olika affärsmodeller och vårt sätt att samarbeta med strategiska partner för att skapa ekonomiska vinster med exempelvis sensorer, big data och analyser”, förklarar Chung.

Enligt Grothusen har diskussionerna kring vissa av de nya teknikerna i IntelliTug-projektet redan väckt intresse bland företag som kanske annars inte skulle föreställa sig Wärtsilä som sin huvudpartner.

”Vi ser till exempel möjligheter i att tillämpa tekniken inom riskhantering och erbjuda automatiserade bedömningar av risknivån. Det rimmar väl med vår digitaliseringsstrategi och är ett bra exempel på hur vårt Acceleration Centre kan ge upphov till något helt nytt.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

"Vårt fokus ligger på att använda ny teknik för att göra saker enklare."

Jan Grothusen, Director, Agile Business Development, Wärtsilä Voyage Solutions

"Detta är ett fantastiskt sätt att visa hur vi tillsammans kan lösa verkliga kundutmaningar."

Chris Chung, Director, Digital Innovation & Strategic Projects

Anteckningen

Skapa en anteckning?