Open navigation

Ett år med visionen om ett Smart Marine-ekosystem

År 2018 var det första hela året med Wärtsiläs vision om ett Smart Marine-ekosystem, och utvecklingen gick snabbare och mer intensivt framåt än någon som följer den kunde ha förväntat sig.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Andrea Morgante, direktör för strategi och affärsutveckling vid Wärtsilä Marine-affärsområdet, hade dock hela tiden gott hopp om ett sådant resultat. ”Vi hade tilltro till att visionen Smart Marine hade sin rim och reson”, säger han. ”Vi betraktade det inte som hasard. Vi insåg att detta måste ske, och jag är väldigt belåten med att det har tagit fart.”

Gruppen bakom Smart Marine förstod verkligen branschens bakomliggande behov av att ta sig an digitaliseringen, sätta synergier i verket och arbeta för en mer hållbar drift. I början var deras största orosmoment dock hur snabbt de skulle kunna få folk att acceptera tanken: från interna grupper med intressen i saken, exempelvis ledning och personal, ända ut till kunderna.

Enligt Morgante är engagemanget i Wärtsiläs ledning orsaken till att resonemanget bakom visionen har fått så stort genomslag. Han nämner det djupa engagemanget från Roger Holm, direktör för Marine-affärsområdet, och Arjen Berends, ekonomi- och finansdirektör, som särskilt viktigt: ”När ledare av den kalibern sparrar en har man så gott som garantier för att resultatet av processen blir lysande. Våra diskussioner kom verkligen att stärka vår taktik.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?


Förenade fördelar

Den största av händelserna under det livliga året bör rimligen vara Wärtsiläs förvärv av Transas i mars – en marknadsledare inom marin navigation, utbildnings- och simuleringstjänster samt sjötrafikledning.

Att satsa på visionen och ta sig an strategin har gjort det nödvändigt att göra sådana förvärv. Genom att involvera företag som Transas och Guidance Marine har Wärtsilä kunnat påskynda processen betydligt; man har förvärvat teknik som det hade varit ytterst tidskrävande, eller rentav omöjligt, att utveckla organiskt.

“Ur strategisk synvinkel tog förvärvet av Transas oss till en ny nivå”, klargör Morgante. ”Vi är det första företaget som lyckas täcka hela arbetsfältet när det gäller teknik för havstransporter.”

”Wärtsilä hade redan tidigare en stark position inom allt som gäller fartyg – från kraftproduktion och kraftförsörjning till manövreringsautomation och navigering. Det vi saknade var till exempel expertis inom hamnverksamhet, vilket Transas har. Likaså saknade vi lösningar för hantering av fartygsflottor, vilket Transas också hade. Den här kombinationen gör oss helt enkelt till det första företaget som kan erbjuda en totallösning för hela kedjan och leverera allt som kunden behöver för att förflytta ett fartyg från plats A till B.”

Övning i praktiken ger färdighet

”Det är vissa saker som man bara behöver förvärva i stället för att utveckla”, säger Morgante, ”och det är fantastiskt att få se de nya bitarna fungera i samspel med det befintliga utbudet. I november genomförde vi det senaste projektet med automatiserad docking i Norge. Det är ett perfekt exempel på hur vi kan kombinera olika tekniker i vår portfölj och ta fram nya lösningar som ger oss en konkurrensfördel. För att lyckas med det behövde vi också ta till den förvärvade kompetensen och föra samman kollegor från hela organisationen med sina tekniker.”

Det resulterade i en operation som – med hjälp av Norleds färja Folgefonn, som beskrivs närmare nedan – blev den första helautomatiska resan som någonsin gjorts. Men Morgante understryker att det inte med nödvändighet är en prioritet att vara först i världen, även om det kan imponera:

”Det faktum att vi kan visa upp det första av det ena eller det andra säger bara att vi är något på spåren. Det visar att företag tror på att nya lösningar måste föras ut på marknaden och att marknaden är intresserad av lösningarna.”

Sist och slutligen tror Morgante fast på att vinnaren på området inte kommer att vara den som lanserar de flesta nyheterna på marknaden, utan snarare den med beprövad teknik och en stark meritlista. Ändå noterar han förnöjt att nyheter ser dagens ljus i högre takt och att det nödvändiga bifallet från kunderna redan finns där.

”Samskapande kan lätt bli bara ett modeord, om det inte leder till något i praktiken. För oss betyder det att vi för samman företag – och alla tillför sin egen expertis, sina tekniska färdigheter och tillgång till sina styrkor – för att skapa något nytt. Och detta är av avgörande betydelse när man utvecklar helt nya lösningar."

Han påpekar att ”för att ta fram en ny motor kan man bygga på omfattande erfarenhet från tidigare motorer. Men om man ska hitta på något helt nytt är tekniken i sig inte nog. Man behöver få en kund med sig för att kunna visa hur tekniken förbättrar deras verksamhet.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

 
Entusiastiskt emotsedda uppdateringar

Morgante ser redan fram emot att upptäcka hur andra delar av Transas utbud kan forma om Wärtsiläs kundservice.

”Det mest spännande för mig var att märka att Transas verkligen hade insett att vi inom marinindustrin behöver införa koncept som redan ett tag har funnits på konsumentmarknaden. Att utveckla appar som komplement till den utrustning man redan har levererat, till exempel, utan behov av extra hårdvara. Om vi tänker på en iPhone ger en uppdatering av operativsystemet nya funktioner varje år, vilket ger möjlighet att utveckla nya appar osv."

”Det är den riktigt spännande biten. Och det är bara en av de bitar vi förvärvade med Transas och nu använder och sprider med våra produkter. Det är på sätt och vis en kapplöpning om att utnyttja en potential som redan finns. Efter förvärvet har vi arbetat aktivt för att sammankoppla den stora mängd teknik som vi har i vår portfölj. För oss är det en av de drabbningar vi måste gå segrande ur – att föra samman beståndsdelarna för att hitta lösningar som ger större fördelar; att få ett plus ett att bli tre, i princip.”

Och en så ambitiös åtgärdsplan kräver en lika ambitiös syn på framtiden. Morgante gör sitt eget engagemang för Wärtsiläs föresatser fullständigt klart. ”Vad vi vill göra är att förändra världen. Personligen vill jag se det imorgon – inte om 30 år. Det inspirerar hela organisationen att tänka i sådana termer, och genom att tillhandahålla sådana här lösningar för den befintliga fartygsflottan snabbar vi upp processen och tar oss allt närmare framtiden.”

År 2018 inom Smart Marine

JANUARI 2018

 • Integrerade lösningar från Wärtsilä på nästa generations skytteltankfartyg

Teekay beställer fyra fartyg med fullständigt integrerade lösningar från Wärtsilä (flerbränslemotorer, LNGPac, återvinning av lättflyktiga organiska föreningar, pumpar, inertgasgenerator, hybridsystem, analysverktyg från Eniram); upp till 40% sänkning av CO2.

FEBRUARI 2018

 • Partnerskap med Concirrus för uppkopplad försäkring

Wärtsilä lanserar Eniram SkyLight 3.0 för att möjliggöra nya datadrivna affärslösningar, inklusive flexibla försäkringslösningar, bedömning av certepartiföljsamhet och tjänster för uppföljning av fartygsprestanda.

 • Wärtsilä Global Customer Support Centre

Wärtsilä lanserar ett globalt kundbetjäningscenter som ska erbjuda lättillgänglig, transparent online- och telefonservice dygnet runt varje dag för förfrågningar om alla produkter och lösningar i vår portfölj.

MARS 2018

 • Wärtsilä förvärvar Transas

Wärtsilä förvärvar Transas, en global marknadsledare inom marin navigation, lösningar för ledning av fartygsflottor, simulatorer och sjötrafikledning; Transas har en enhetlig, molnbaserad plattform för drifthantering inom hela det marina ekosystemet.

JULI 2018

 • Wärtsilä Seals & Bearings utvecklar fjärrtjänster

Nya smarta glasögon med WiFi, Bluetooth, kamera och mikrofon möjliggör kommunikation över stora distanser med en Wärtsilä-expert i realtid. Experten kan ge råd och vägledning för reparation med hjälp av bilder, manualer och videoklipp.

AUGUSTI 2018

 • Wärtsilä Smart Technology Hub

Nästa generations centrum för innovation och produktion tillkänneges. Det blir ett samskapat toppcentrum för smart tillverkning med ett campus där staden, universiteten, leverantörer och kunder kan samexistera och samarbeta.

SEPTEMBER 2018

 • An Oceanic Awakening och SEA20 offentliggörs

Wärtsilä lanserar ‘An Oceanic Awakening’ och SEA20 på SMM. Detta globala forum har som mål att sammanföra 20 sjöfartsstäder för att genomföra hållbarhet; Rotterdam, Hamburg och Helsingfors har redan beslutat medverka.

OKTOBER 2018

 • Wärtsilä Hybrid Centre

Wärtsilä inviger världens första hybridcentrum i verklig skala i Italien. Centret ska simulera verkliga aktiviteter genom data som samlas in på fältet, och ska användas för utbildning, forskning och utveckling samt för effektivisering av fabriker.

 • Omformning av organisationen för högre kundvärde

Wärtsilä tillkänneger en omorganisering och övergår från tre affärsområden till två – Wärtsilä Marine Business och Wärtsilä Energy Business – som inbegriper både nyförsäljning och service för respektive marknader. Detta ska ge kunderna mervärde genom att i högre grad tillgodose deras behov under hela livscykeln.

 • Maritime Cyber Centre of Excellence

Tillsammans med Templar Executives öppnar Wärtsilä världens första internationella marina cybercentrum i världsklass i Singapore. Det består av Maritime Cyber Emergency Response Team och en cyberakademi.

 • Acceleration Centre Singapore & IntelliTug

Wärtsilä, MPA och PSA Marine ska utveckla en bogserbåt med självstyrande navigering, teknik för att dynamiskt hålla säkerhetsavstånd, förhindra kollisioner och låta besättningen arbeta med kollegor till lands över dataanslutningar i realtid.

NOVEMBER 2018

 • Wärtsilä Lock Entry Assist

Wärtsilä utvecklar ett system för assistans vid slussinfart som ska förenkla seglandet på St. Lawrence Seaway och de stora sjöarna i Amerika; systemet använder sig av ett högpresterande GNSS och testades på CSL:s St. Laurent, ett bulklastfartyg i Trilliumklassen på 22.600 bruttoton.

 • Wärtsiläs automatiserade dockningssystem

Norleds Folgefonn, en färja på 85 m, kunde lägga ut från kaj, manövrera sig ut ur hamn, segla till nästa hamn, manövrera sig genom hamninloppet och lägga till vid terminalen, helt utan mänsklig inblandning.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?