Open navigation

Ett hållbart alternativ till förkromning

Förkromning har länge använts inom industrin, bland annat vid rekonditionering av kolvar. Skärpta bestämmelser för farliga kemikalier har skapat behov av alternativ som är säkrare för både människa och miljö.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Motorer är avgörande i många industriprocesser, och kolvarna är de mest kritiska och hårdast belastade komponenterna i motorer. Efter tiotusentals timmar av mekaniskt slitage, kontakt med korrosiva ämnen samt extremt tryck och temperaturer måste de flesta kolvar bytas ut eller rekonditioneras.

Antoine Vos, Senior Manager, Remanufacturing på QuantiServ, Wärtsiläs affärslinje som erbjuder reparations- och överhalningstjänster inom marin- och energisektorn, förklarar:

”Kolvarna har kolvringar som styr dem inne i cylinderfodren och fungerar som tätning mellan förbränningssidan och vevaxelsidan. Ringarna som omger kolven utsätts för mycket högt tryck. Ringarna exponeras även för olja, bränsle och olika syror under förbränningsprocessen. Alla dessa faktorer påverkar livslängden för kolvringarna och deras spår.”

”Ytbehandlingen som utförs vid rekonditionering utfördes tidigare – och på många håll fortfarande – genom förkromning”, säger Vos, som arbetar på QuantiServs kunskapscenter för rekonditionering i nederländska Kruiningen.

Men sexvärt krom som vanligen används vid förkromning av kolvringarnas spår har bevisats vara skadligt för hälsan och bland annat vara cancerframkallande. Därför har reglerna för användning av sexvärt krom skärpts både i Europa och runt om i världen, och ett totalförbud väntas redan 2024.

QuantiServ tog sig an utmaningen att hitta en ekonomiskt lönsam ersättning och började testa olika alternativ. I början av 2018 lanserade bolaget QS50KTM, en ny teknik för rekonditionering av stora kolvar i tvåtaktsmotorer som kan förlänga livslängden för kolvringsspåren dramatiskt.

 

Maximal prestanda, minimalt slitage

QS50K har i omfattande fälttester konstaterats ha utmärkta driftegenskaper och mycket lågt slitage, utan någon märkbar förslitning av kolvringsspåren efter 15.000 timmar. Efter en lyckad validering av testresultaten har QuantiServ nu börjat använda tekniken som standard.

”Vi använder oss av QS50K i alla våra rekonditioneringar, inte bara för Wärtsiläs produkter utan även andra fabrikat”, säger Vos. ”Vi har hittat ett alternativ till förkromning som erbjuder bättre resultat till samma pris och ger kolvringsspår som slits lite eller inte alls under kolvens livslängd”, säger han.

”Ytbehandlingens beständighet ger längre serviceintervall och gör att kolven kan lämnas kvar i cylindern eller återanvändas efter att man bytt ut kolvringarna, som har kortare livslängd.”

”Alla våra kunder har varit mycket nöjda”, påpekar Vos.

Eftersom QuantiServ själv utvecklat QS50K har man full kontroll över produktionsprocessen och leveranskedjan vid rekonditionering av kundernas kolvar.

”Hela processen hanteras i egen regi från det att varorna tas emot tills de levereras tillbaka till kunden eller till fartyget. Det förkortar ledtiden för våra kunder betydligt”, säger Vos.

Robotisering och kontrollerad miljö

Den kanske viktigaste fördelen är att hela processen sker i en kontrollerad miljö, vilket gör arbetsmiljön säkrare för operatörerna.

”I januari börjar vi bygga ett skräddarsytt applikationscenter för QS50K, ett luftkonditionerat utrymme med ett robotsystem. Det kommer att mer än fördubbla vår kapacitet, eftersom vår befintliga utrustning är fullbokad”, säger Vos.

QS50K har varit tillgängligt för kunder sedan början av 2018 och har till största del använts vid rekonditionering av kolvar till tvåtaktsmotorer i kraftverk. QuantiServ har även ingått avtal för att använda tekniken på flera kunders motorer, till exempel Maersk, MSC och CMA CGM, och allt fler stora kunder har börjat använda tekniken. 

QuantiServ erbjuder denna revolutionerande lösning från enheten i Kruiningen. Snart kommer även bolagets asiatiska verkstäder att börja erbjuda QS50K.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

"Vi har hittat ett alternativ till förkromning som erbjuder bättre resultat till samma pris."

Antoine Vos, Senior Manager, Remanufacturing, QuantiServ

Anteckningen

Skapa en anteckning?