Open navigation

Mervärde genom Smart Power Generation

Barker Inlet Power Station som väntas stå klart för drift under andra halvåret 2019 blir det första motorbaserade kraftverket på den australiska elmarknaden.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Leveransavtalet för ett nytt Wärtsilä Smart Power Generation-kraftverk (SPG) på 211 MW tecknades med AGL Energy Limited, Australiens mest betydande privata investerare i förnybar energi. Kraftverket får 12 Wärtsilä 50DF-flerbränslemotorer som kan generera cirka 18 MW energi var. Kraftverket kommer i första hand att drivas med naturgas, men möjligheten finns att byta till flytande bränsle vid behov.

Wärtsiläs lösning erbjuder snabb uppstart och möjlighet att snabbt reagera på förändringar i utbudet som är vanliga med förnybara energikällor, till exempel vindkraft och solenergi som är vanliga i södra Australien. Motorerna är dessutom mer effektiva än någon annan typ av gaskraftverk som finns tillgängliga i dag.

SPG-kraftverket har fått namnet Barker Inlet Power Station och byggs cirka 18 kilometer från centrala Adelaide i södra Australien. Kraftverket bidrar till målet att ersätta befintliga gasturbiner med mer utsläppssnål teknik.

Suraj Narayan, regiondirektör för Australien & Oceanien inom Wärtsiläs energiverksamhet förklarar att förändringen varit på väg en längre tid:

”Gasturbiner har tidigare varit något av en favorit bland energibolagen. Vi har nu arbetat aktivt i minst sju år med att erbjuda våra kolvmotorer som alternativ till gasturbiner, för vi är övertygade om att de erbjuder energibolagen större mervärde allteftersom andelen förnybara energikällor ökar.”

 

Säkerhet och tillförlitlighet allt viktigare

Narayan påpekar att andelen förnybar energi är hög i South Australia och fortsätter att öka. Enligt en prognos från Australian Energy Market Operator (AEMO) som gavs ut 2017 kommer 73% av delstatens energi att komma från förnybara källor åren 2020-2021, en betydande ökning jämfört med cirka 49% från 2016-2017.

En konsekvens av den stora volymen vind- och solkraft är att delstaten blir alltmer beroende av lösningar som skapar stabilitet i elnätet.

Eftersom det inte är lätt att lagra el fungerar National Electricity Market (NEM) i Australien som en elbörs, det vill säga en spotmarknad för el. I denna marknadsmodell ansvarar AEMO för att balansera efterfrågan och utbud i realtid och för att fastställa det mest kostnadseffektiva budet från samtliga leverantörer var femte minut. Ett resultat av systemet är stor fluktuation av spotpriserna på marknaden och att aktörerna, till exempel elhandlare som köper el från börsen, måste hantera sin riskexponering mot prisförändringarna.

Enligt en studie från 2014 som utfördes för Wärtsilä av ROAM Consulting, ett bolag som tillhör Ernst & Young, kan stora energibolag på elbörsen i South Australia genom att inkludera SPG-kraftverk i sina portföljer minska riskexponeringen genom en minskad volatilitet.

Den operativa flexibiliteten och förmågan hos SPG-kraftverkets förbränningsmotorer att uppnå full kapacitet på bara fem minuter från uppstart erbjuder enligt studien en överlägsen ställning på femminutersmarknaden jämfört med långsammare kraftverksteknik som gasturbiner.

Flexibiliteten hos Wärtsiläs SPG-kraftverk, exempelvis det som levereras till Barker Inlet Power Station, ger därmed energibolagen möjlighet att hantera de stora volymerna sol- och vindenergi som matas in i kraftsystemet för regionen. 

”Det nya kraftverket kommer att öka tillförlitligheten och leveranssäkerheten i South Australia”, sade Doug Jackson, Executive General Manager of Group Operations vid AGL, då affären offentliggjordes i februari 2018.

”Vi lyckades bevisa att vi förstår AGL:s behov och erbjöd en tekniskt och kommersiellt skräddarsydd lösning”, säger Narayan. ”Wärtsiläs lösning erbjuder AGL ökat mervärde, och det var den största orsaken bakom deras beslut.”

Han förväntar sig att fler aktörer på marknaden kommer att inse fördelarna.

”Jag är övertygad om att trenden kommer att fortsätta. Det moderna elnätets karaktär och den ökande andelen förnybar energi ställer högre krav på flexibilitet. Vi är optimistiska och tror att andra energibolag kommer att inse fördelarna med vår teknik, precis som AGL gjorde”, säger Narayan.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

"Det moderna elnätets karaktär och den ökande andelen förnybar energi ställer högre krav på flexibilitet. Vi är optimistiska och tror att andra energibolag kommer att inse fördelarna med vår teknik, precis som AGL gjorde."

Suraj Narayan, regiondirektör för Australien & Oceanien, Wärtsilä Energy Solutions

Anteckningen

Skapa en anteckning?