Open navigation

Nästa etapp på resan

En lång historia av innovationer – och flexibilitet i industriella och sociala omvälvningar – har gjort Wärtsilä till vad det är i dag. Beslutet att bygga nästa generationens innovations- och produktionscenter i Vasa är nästa kritiska steg i denna historia.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Under sin historia har Wärtsilä gått igenom flera omvälvningar och erövrat nya marknadsområden med innovativa produkter och tjänster. Wärtsilä har blivit ett globalt företag tack vare banbrytande produkter inom både land- och sjöbaserade lösningar, såsom Wärtsilä Vasa-motorserien, och levererar i dag kompletta livscykeltjänster till kunder runt om i världen. Kraftverksverksamheten förändrade Wärtsiläs operativa modell, och företaget ompositionerade sig framgångsrikt från att endast ha levererat produkter till att erbjuda mångsidiga lösningar.

 “Med tanke på våra innovativa framsteg har vi alltid varit en föregångare i den teknologiska omvandlingen mot LNG och flerbränslemotorer inom marinindustrin. Ännu för ca tio år sedan betraktade kunderna Wärtsilä som en motortillverkare, men i dag är vi ett framgångsrikt företag som levererar kompletta tekniska livscykellösningar på marin- och energimarknaden”, säger Hannu Mäntymaa, FoU-direktör på Wärtsilä.

I dag betraktar Wärtsilä sig som en leverantör av smart teknologi som möjliggör hållbara samhällen. Företaget siktar på att leda den positiva utvecklingen inom marin- och kraftförsörjningsbranschen mot ett uppkopplat marint ekosystem och en framtid som till 100% använder förnybar energi.

För att möjliggöra detta och anta de globala utmaningarna måste experter inom olika affärs- och forskningsområden sammanföras. Hubben för smart teknologi i Vasa som offentliggjordes i augusti 2018 kommer att samla all denna expertis på ett helt nytt plan.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

 

Innovationer genom samarbete

Fram till slutet av 2020 kommer Wärtsiläs alla funktioner och medarbetare i centrala Vasa att överföras till den nya hubben med logistik- och underhållsoperationer från Runsor.

Mäntymaa säger att det nya centret för forskning, produktutveckling och produktion i Vasklot är ett stort framsteg för Wärtsilä jämfört med den befintliga anläggningen i Vasa. Sedan 1960-talet har produktionsanläggningen fokuserat på tillverkning och utveckling av fyrtaktsmotorer. Den nya hubben kommer att förena denna know-how med en framtidsorienterad approach som strävar efter att skapa omfattande integrerade lösningar i stället för individuella produkter.

“Centret är ett ramverk för utveckling av nästa generationens smarta lösningar. Det kommer att vara en plattform som stärker partnerskap som sträcker sig längre än separata projekt och som samarbetar med våra kunder, leverantörer och universitet i syfte att skapa en gemensam vision. Inget enskilt företag kan skapa alla de innovationer som behövs för så stora omvälvningar. Tillsammans kommer vi att utnyttja de möjligheter som digitalisering och big data medför för att binda ihop produktion, planering, tjänster och kundbehov,” säger Mäntymaa.

Genom att till exempel använda automation, robotik, avancerad testning av produkter och system samt simulation strävar Wärtsilä efter att utvidga sin roll som en aktör som förändrar industrin. Detta förutsätter utveckling av hybridlösningar och nya typer av bränslen och energilagringstekniker som optimerar energiförsörjningssystemens livscykel. Och även om shipping redan är den mest miljövänliga lösningen för varutransporter kan mycket fortfarande göras för att förbättra effektiviteten.

“Vi förväntar oss att den nya hubben kommer att underlätta analysen av data från våra installationer och använda dem för att skapa överlägsna, snabbare och mer effektiva lösningar för våra kunder”, säger Mäntymaa.

Kombinationer av expertis

Mäntymaa säger att det finns aktörer vars innovationsverksamhet fokuserar på antingen energi- eller marinmarknaden men att Smart Technology Hub är unik, eftersom den kombinerar bägge områdena samt dessutom livscykellösningar och service. Detta möjliggör utveckling av integrerade system.

“Ett annat unikt drag hos centret är Smart Partner Campus på vilket vi involverar våra kunder och leverantörer samt uppstartsföretag och högskolor i olika innovationsevenemang och -program för att utveckla lösningar tillsammans.”

Hubben kommer också att vara kopplad till Wärtsiläs globala nätverk av expertiscenter såsom Acceleration Centres i Europa, Asien och Nordamerika. Detta främjar en effektiv överföring av data och kontakter mellan olika kompetensområden inom företaget.

“Vi har investerat i Wärtsilä Experience Centres via vilka till exempel en kund i Helsingfors eller Hamburg virtuellt kan vara i kontakt med Smart Technology Hub. En motor eller ett system kan testas utan att man behöver vara fysiskt närvarande i Vasa.”

Hubben kommer också att främja användningen av digitala tvillingmodeller av fysiska installationer, vilket gör utvecklingsarbetet mer flexibelt. Fördelarna hos alternativa lösningar kan först simuleras och testas, varefter den föredragna lösningen kan sättas i produktion.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

 

En inspirerande miljö

 “Vasa är en utmärkt plats för hubben, eftersom regionen är det ledande klustret inom energiteknologi i Norden med ett universitet och olika företag vars kombinerade know-how och globala kontakter erbjuder oss signifikanta synergier,” säger Mäntymaa och tillägger att syftet är att skapa en inspirerande samarbetsmiljö för experter.

Wärtsilä kommer att investera 83 miljoner euro i modern testnings- och produktionsteknik i Smart Technology Hub. Den totala investeringen i regionen kommer att vara ca 200 miljoner euro, och den består av kontors- och fabriksbyggnader, logistik och infrastruktur.

“Vi hoppas att hubben ska betraktas som en plats för framtidens teknologi.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?