Open navigation

Säkerhetsdagen fokuserar på trafiksäkerhet

Den fjärde årliga globala säkerhetsdagen ordnades 15.3.2018 på Wärtsiläs verksamhetsställen runt om i världen. Under dagen deltog medarbetare i utbildning i trafiksäkerhet, vikten av att vara medveten om risker och hjälpa andra att fatta säkra beslut i trafiken.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Vare sig människor rör sig med bil, cykel, kollektivtrafik eller på annat sätt är trafiksäkerheten något som gäller alla. Att pendla till jobbet, gå till matbutiken eller ta en promenad på fritiden är aktiviteter som involverar faror och risker.

Trafiksäkerhet valdes som tema på grund av det relativt stora antalet transportrelaterade olyckor i Wärtsiläs verksamhet. Två livsviktiga regler inom Wärtsilä anknyter till trafiksäkerhet, nämligen att alltid använda säkerhetsbälte och iaktta trafikreglerna. Detta tema är aktuellt för alla inom Wärtsilä oberoende av var de befinner sig – trafiksäkerhet är något som medarbetarna måste ge akt på varje dag.

 

Fira säkerhet

Wärtsilä kom med globala riktlinjer med alternativ för olika aktiviteter som kan tillämpas lokalt. Dessa omfattade bland annat körsimulatorer, hinderbanor för cyklar och priser till säkra förare. Naturligtvis bjöds det också på kaka och godis med säkerhetstema på de lokala evenemangen.

Huvudsyftet med säkerhetsdagen var att öka medvetenheten om trafiksäkerheten och främja säkerheten på vägar på Wärtsiläs alla verksamhetsställen. Kampanjen konkretiserades med en genomgång av olyckor som Wärtsiläs medarbetare råkat ut för i form av videointervjuer och berättelser från fältet. Detta bidrog till att göra dagen betydelsefull för alla.

Förutom videor delade man ut informationspaket för att bidra till diskussion under säkerhetsdagen. Dessa fokuserade på ett stort antal teman från hur farligt det är att köra påverkad, köra överhastighet och ägna sig åt distraherande aktiviteter såsom mobiltelefoner i trafiken samt hur viktigt det är att använda säkerhetsbälte och iaktta trafikregler.

Wärtsiläs medarbetare runt om i världen fick välja programmet för dagen. Personalen uppmuntrades att ta foton på evenemanget, och utifrån de hundratals foton som skickades in var det uppenbart att dagen varit lyckad.

Genom att fokusera på vikten av trafiksäkerhet och faktiskt köra in säkerhetsbudskapet kan olyckor som beror på oaktsamhet undvikas. Den fjärde säkerhetsdagen visade än en gång att antalet olyckor och incidenter minskat på ett allmänt plan efter dessa lokala evenemang för medarbetarna.

Wärtsilä satsar hela tiden på att förbättra arbetsförhållandena i all verksamhet och att sörja för medarbetarnas säkerhet. Säkerheten kräver fortlöpande satsningar, och varje dag borde betraktas som en säkerhetsdag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?