Open navigation

Wärtsilä ansluter sig till Climate Leadership Coalition

I maj 2018 gick Wärtsilä med i Climate Leadership Coalition (CLC), ett nätverk av ledande företag, forskningsorganisationer, kommuner och städer samt privatpersoner. CLC arbetar för att mildra effekterna av klimatförändringarna, vilket är i linje med Wärtsiläs syfte och strategi.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Climate Leadership Coalition (CLC), som grundades i juni 2014, sammanför offentliga och privata företag samt individer som föregår med gott exempel genom att arbeta för koldioxidneutralitet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Genom ett engagerat och rigoröst beslutsfattande utvecklar CLC:s partner kontinuerligt sina arbetsrutiner, driver på innovationer och främjar en hållbar användning av naturresurser.

I praktiken ger CLC information och råd till sina partner om globala miljötrender och bästa praxis, och engagerar sig med ledare inom industrin och regeringar för att främja lösningar med låga koldioxidutsläpp. CLC initierar också forskningsutveckling inom olika branscher för att påskynda implementering och innovation av mer hållbara alternativ. Slutligen möjliggör CLC både nationellt och internationellt samarbete för att främja medvetenheten om den senaste utvecklingen i kampen mot klimatförändringarna.

Enligt Jouni Keronen, verkställande direktör för CLC, "är våra partner företag som har lyckats skapa konkurrenskraftiga lösningar för att hantera globala miljöutmaningar.  Förutom att ta itu med hoten från klimatförändringen syftar CLC till att driva på företagens och forskningsorganisationernas konkurrenskraft och samtidigt förbättra deras möjligheter att utnyttja de affärsmöjligheter som finns med grönare och renare lösningar. I grunden anser vi att lönsamma, hållbara affärer är det effektivaste sättet att bemöta globala miljöutmaningar.”

I linje med vår strategi kommer CLC att fortsätta sina insatser under 2019 för att utveckla nordiska och internationella koldioxidneutrala projekt inom skogs-, jordbruks-, energi-och transportsektorerna och främja initiativ för att uppmuntra konsumenterna att anta mer klimatvänliga strategier i beslutsfattandet. Vi kommer också att arbeta med utvecklingen av effektivare mekanismer för koldioxidprissättning.

 

Partnerskap för en renare morgondag

Wärtsilä anslöt sig till CLC för att aktivt delta i och stöda minskningen av klimatförändringarna. Företaget har en central roll i att möjliggöra effektivitet och låga utsläpp på marin-och energimarknaderna. CLC kan stöda Wärtsilä i utvecklingen av dessa områden ytterligare.

Keronen anser att Wärtsilä är en värdefull partner som spelar en viktig roll i framtiden inom både energi och transport. “Det pågår många banbrytande projekt där Wärtsilä kan spela en viktig roll. Jag beundrar företagets aktiva strategi för utveckling av lösningar för renare teknik och innovationer i de branscher där de verkar.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

"Lönsam och hållbar affärsverksamhet är det mest effektiva sättet att bemöta globala miljöutmaningar."

Jouni Keronen, verkställande direktör, CLC

Anteckningen

Skapa en anteckning?