Open navigation

Centrala hållbarhetshändelser

23.1

Wärtsilä hör till de mest hållbara företagen i världen enligt 2018 Global 100. Företagen offentliggjordes i Davos i samband med World Economic Forum. De valdes bland 5.994 publikt noterade företag och är verksamma i alla sektorer i 22 länder.

19.3

Wärtsilä förvärvar Transas för att påskynda sin vision angående smarta marina ekosystem. Wärtsiläs smarta marina ekosystem är en vision där smarta fartyg kommunicerar med smarta hamnar och andra parter för att leverera en säker och effektiv sjöfart med minimerad miljöinverkan.

20.3

Wärtsilä levererar världens största solhybridkraftverk till Burkina Faso. Kraftverket minskar de årliga CO2-utsläppen med hela 18.500 ton. Genom att kombinera ett befintligt dieseldrivet kraftverk på 57 MW med ett nytt solkraftverk och relaterad hybridutrustning har kraftverkets prestanda ökat avsevärt.

26.3

Wärtsilä fick en order på VOC-återvinningssystem till två nya skytteltankers, vilket minskar bränsleförbrukningen med flera ton per år. Fartygen drivs primärt med LNG men VOC – gas som avdunstar från oljetankar – kommer också att utnyttjas som bränsle genom att blanda den med LNG.

25.4

Wärtsilä fick en order på ett Flexicycle-kraftverk på 130 MW till Senegal, vilket möjliggör lägre energikostnader och integration av mer förnybar energi. Malicounda-kraftverksprojektet kommer att ge den flexibilitet som behövs för att integrera intermittent förnybar energi i landets elnät.

22.5

Wärtsilä LNGPac passerar milstolpe för sin 100:e beställning. Wärtsilä LNGPac, som introducerades för första gången år 2009, har spelat en viktig roll för att fastställa lönsamheten av LNG som ett marint bränsle. Systemet består av en fyllningsstation, LNG-bränsletanken och relaterad processutrustning, samt kontroll- och övervakningssystem.

22.5

Wärtsilä ansluter sig till Climate Leadership Coalition (CLC), ett nätverk av ledande finska företag, forskningsorganisationer samt städer som siktar på att delta i motverkandet av klimatförändringen. CLC utgår från att kommersiella lösningar är centrala för att motverka klimatförändringen, vilket är i linje med Wärtsiläs mål och strategi.

20.6

Wärtsilä lanserar en ny hybridsolkrafts- och lagringslösning. Wärtsilä Hybrid Solar integrerar solceller och lagring i syfte att leverera en basbelastningslösning för förnybar energi som är klimatvänlig och ökar elasticiteten och effektiviteten och som också kan backas upp av en kraftproducents befintliga elnätsinfrastruktur.

3.9

Wärtsiläs Aquarius EC system för hantering av ballastvatten bekräftades genom USA:s USCG typgodkännande. Detta verifierar att produkten har uppfyllt kraven relaterade till regelverken, tekniken och säkerheten samt bekräftar dess design- och effektivitetsprinciper.

5.9

Wärtsilä tillkännagav An Oceanic Awakening – ett globalt initiativ som fokuserar på en radikal transformation av den globala marin- och energiindustrin till ett överlägset effektivt, miljövänligt och uppkopplat ekosystem.

13.9

Wärtsilä införs återigen i Dow Jones Sustainability Indices.

25.9

Wärtsiläbolaget Greensmith Energy lanserade GridSolv, företagets första standardiserade energilagringslösning. Denna innovativa och standardiserade arkitektur stöder både självständiga energilagringssystem och integrerade hybridsystem med termiska anläggningar eller anläggningar som drivs med förnybar energi.

17.10

Wärtsilä inviger sitt nya hybridcenter, det första i sitt slag i världen, för att främja hållbar sjöfart. Anläggningen i Trieste, Italien, möjliggör vidareutveckling och utbyggnad av Wärtsilä HY-hybridkraftmodulen, och ger även kunderna möjlighet att uppleva fördelarna med Wärtsilä HY.

13.11

Wärtsilä, Villmanstrands tekniska universitet och Nebraska Public Power District (NPPD), tecknar ett Memorandum of Understanding (MoU) för studier av utvecklingen av ett affärsfall för användning av alternativa bränslen, med sikte mot en framtid med energi producerad från 100 procent förnybara kolfria källor.

28.11

Wärtsilä uppnår märkbara framsteg inom automatiserad frakt genom att testa sin automatiserade dockningslösning. I närvaro av de norska sjöfartsmyndigheterna (NMA) besökte den autonomt drivna färjan ’Folgefonn’ framgångsrikt alla tre hamnar som servas av fartyget.

4.12

Wärtsilä introducerar en livbåt för byggnader, en produkt som aldrig borde finnas, på Slush -evenemanget i Helsingfors 2018. Den här hypotetiska livbåten, konceptualiserad och designad av Wärtsilä Ship Design, är ett sätt för Wärtsilä att förstärka det kritiska behovet av att flytta klimatförändringsdiskursen till handling.

 

 

Relaterade berättelser

Ett år med visionen om ett Smart Marine-ekosystem

Säkerhetsdagen fokuserar på trafiksäkerhet

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?