Open navigation

Varför investera i Wärtsilä

 
Wärtsiläs styrka ligger i ett integrerat service- och lösningsutbud, datadrivna innovationer, långvariga nära kundrelationer och en global närvaro som saknar motstycke.

 

Vi stöttar kunderna med livscykellösningar

Vår affärsmodell bygger på att leverera smart teknik och optimerade livscykeltjänster till marin- och energimarknaderna. Vår serviceverksamhet står för närmare 50 procent av den totala omsättningen, vilket ger en bra grund för att uppnå det långsiktiga målet för lönsam tillväxt.

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster drivs av den alltmer sofistikerade tekniken i det installerade utrustningsbeståndet. Samtidigt erbjuder digitaliseringen nya möjligheter att utveckla ett värdeskapande utbud och i framtiden använda ny teknik för att bygga upp erbjudandet under konceptet Equipment as a Service.

Why-invest-1.jpg

En ledare inom smart teknik för marin- och energimarknaden

Övergången till ren och flexibel energiproduktion samt behovet av effektiva och säkra transporter utgör grunden för vår t utbud av smarta lösningar. Som en föregångare i branschen har vi en unik position att tillgodose behovet av innovativa och energieffektiva lösningar. Vår digitala omvandling kommer att erbjuda kunderna mer värde genom ett ökat fokus på samarbete och kunskapsdelning. Kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling är avgörande för att säkerställa en konkurrenskraftig produktportfölj och en ledande position inom hållbara innovationer.

Why-invest-2.jpg

En kapitalsnål affärsmodell med fokus på effektivitet

Vår tillverkningsmodell bygger på montering, med gemensamma produktions- och FoU-enheter. Detta ger oss möjlighet att flexibelt anpassa verksamheten efter marknadsförhållandena och skapar synergier i innovationsprocesserna. För att uppnå våra finansiella mål framhäver vi operativ förträfflighet genom kontinuerlig förbättring i hela organisationen.

Why-invest-3.jpg

Vi satsar på teknikledarskap och aktieägarvärde

Vår solida finansiella ställning möjliggör investeringar i forskning och utveckling samt tillväxt genom förvärv. Det möjliggör också en stabil utdelning till våra aktieägare.

Why-invest-4.jpg
aktiekursutveckling_2018.svg

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä har upptagits i följande index för hållbar utveckling:

FTSE4Good Index

MCSI Global Sustainability Index Series

Ethibiel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe

ECPI Global Carbon Equity Index & ECPI Global ESG Best in Class Equity index

OMX GES Sustainability Nordic Index & OMX GES Sustainability Finland Index

RobecoSAM Sustainability Yearbook

STOXX Global ESG Leaders index

Member of Dow Jones Sustainability Indices

Relaterade sidor

Koncernchefens hälsning

Strategi

Anteckningen

Skapa en anteckning?