Open navigation

Wärtsiläs utsikter

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2019 väntas vara i linje med föregående år. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

  • Solid inom Wärtsilä Energy-affärsområdet. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna skapar behov av decentraliserad och flexibel kraftförsörjningskapacitet.
  • Solid inom Wärtsilä Marine-affärsområdet. Wärtsiläs efterfrågeutsikter får stöd av företagets omfattande utbud av produkter och tjänster samt breda segmentexponering som kompenserar för den långsamma återhämtningen inom de totala fartygsbeställningarna.

Wärtsiläs nuvarande orderbok för leveranser under 2019 är 3.696 miljoner euro (3.207). Leveranserna förväntas bli koncentrerade till andra halvåret.

Relaterade sidor

Femårsöversikt

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?