Open navigation

Hållbarhet i Wärtsilä

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Vårt engagemang för hållbar utveckling och ansvarsfull affärsverksamhet baserar sig på våra mål och vår strategi som tillsammans med målsättningarna för en hållbar utveckling utgör grunden för utvecklingen av bolagets verksamhet och produkter. Wärtsiläs strategi baserar sig på tre centrala faktorer: energieffektiva lösningar, livscykeloptimering och innovativa lösningar. Alla dessa områden bidrar till en mer hållbar framtid inom både energi- och marinindustrin.

Eftersom vår styrka är vårt teknologiska ledarskap, spelar teknologin en viktig roll i vårt arbete för hållbar utveckling. Wärtsilä Energy Business och Marine Business fokuserar på att utveckla och tillhandahålla hållbara lösningar och tjänster för de branscher där de är verksamma. Utnyttjandet av livscykeldata bidrar till vårt mål att möjliggöra hållbara samhällen med smart teknologi.

Wärtsilä identifierar och bedömer sina hållbarhetsrisker på årlig basis. Enligt den gällande bedömningen är hållbarhetsriskerna måttliga. På ett allmänt plan kan hållbarhet betraktas som en möjlighet för Wärtsilä.

Wartsilas_forhallningssatt_till_hallbar_utveckling.svg

Wärtsiläs verksamhet för en hållbar utveckling baserar sig på tre sammanhörande element: ekonomiskt ansvar, miljöansvar och socialt ansvar. Inom hållbar utveckling fokuserar Wärtsilä främst på följande aspekter:

  • Ekonomiskt ansvar: lönsamhet
  • Miljöansvar: miljövänliga produkter och tjänster
  • Socialt ansvar: ansvarsfull affärsverksamhet

För syften relaterade till hållbarhetsrapporteringen har Wärtsilä identifierat följande aspekter som väsentliga: Utsläpp, miljölagstiftning, ekonomisk prestanda, utbildning samt arbetshälsa och arbetarskydd.

Det övergripande perspektivet på hållbar utveckling presenteras i figuren Wärtsiläs hållbarhetsprinciper. Wärtsiläs strategi för miljöansvar och socialt ansvar presenteras i strategiavsnittet.

På koncernnivå ställer Wärtsilä hållbarhetsmål för kärnområdena.

Relaterade sidor

Strategi

Innovationer för hållbar utveckling

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?