Open navigation

Aktier

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Aktierna i Wärtsilä Oyj Abp noteras under handelskoden WRT1V på Nasdaq Helsinki Large Cap-listan. Bolagsstämman godkände 8.3.2018 styrelsens förslag till en vederlagsfri aktieemission i proportion till aktieägarnas innehav så att två nya aktier emitteras för varje befintlig aktie. Därigenom registrerades totalt 394.482.260 nya aktier i handelsregistret 12.3.2018, vilket innebär att det totala antalet aktier i Wärtsilä är 591.723.390. Aktiekapitalet i handelsregistret uppgick till 336.002.138,50 euro i slutet av räkenskapsperioden 2018. Wärtsilä har en aktieserie, och varje aktie ger innehavaren en röst på bolagsstämman och en lika stor dividend.

Nyckeltal för Wärtsiläaktien
2018 2017 2016 2015 2014
Resultat/aktie* EUR 0,65 0,63 0,60 0,75 0,59
Eget kapital/aktie* EUR 4,09 3,97 3,87 3,72 3,31
Dividend/aktie* EUR 0,481 0,46 0,43 0,40 0,38
Dividend/resultat % 73,71 70,8 72,8 53,3 65,4
Direktavkastning % 3,51 2,6 3,0 2,8 3,1
Aktiekurs/resultat per aktie (P/E) 21,4 27,0 23,8 18,8 21,1
Aktiekurs/eget kapital per aktie (P/BV) 3,4 4,4 3,7 3,8 3,7
Emissionsjusterat antal aktier* x 1 000
i slutet av perioden 591 723 591 723 591 723 591 723 591 723
i medeltal 591 723 591 723 591 723 591 723 591 723
1 Styrelsens förslag.
* Siffrorna i jämförelseperioderna har justerats för att återspegla det ökade antalet aktier.

Wärtsiläaktien på Nasdaq Helsinki

Under 2018 minskade Wärtsiläs aktiekurs med 20,8%, medan OMX Helsinki Industrials-indexet och OMX Helsinki Cap-indexet sjönk med 17,6% respektive 7,7%. Det högsta noterade priset på Wärtsiläaktien under räkenskapsperioden var 19,88 euro och det lägsta 12,75 euro. Stängningskursen 31.12.2018 var 13,90 euro och den volymvägda medelkursen under året 17,04 euro. I slutet av året var Wärtsiläs marknadsvärde 8.222 miljoner euro. Handelsvolymen på Nasdaq Helsinki uppgick till 278.938.159 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 4.754 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser, inklusive Turquoise, BATS CXE och BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser uppgick till 226.474.065 aktier. Ytterligare information om aktiekursens utveckling finns på Wärtsiläs IR-sidor på www.wartsila.com/sv/investerare.

Kursutveckling.svg
Antal_omsatta_aktier_monad.svg
Marknadsvarde.svg
Wärtsiläaktien på Nasdaq Helsinki
2018 2017 2016 2015 2014
Börsomsättning MEUR 4 754 4 800 3 826 4 529 5 114
Handelsvolym* x 1 000 278 938 268 222 296 611 341 211 397 575
Omsättningsprocent % 47,1 45,3 50,1 80,0 67,2
Högsta kurs* EUR 19,88 20,77 14,48 14,99 14,61
Lägsta kurs* EUR 12,75 13,97 11,30 11,07 10,62
Medelkurs* EUR 17,04 17,90 12,89 13,28 12,70
Börskursen i slutet av räkenskapsperioden* EUR 13,90 17,53 14,23 14,05 12,36
Aktiestockens marknadsvärde i slutet av perioden MEUR 8 222 10 375 8 418 8 314 7 315
* Siffrorna i jämförelseperioderna har justerats för att återspegla det ökade antalet aktier.

Relaterade sidor

Styrelsens verksamhetsberättelse

Koncernchefens hälsning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?