Open navigation

Direktionen

Jaakko Eskola

Koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp sedan 2015. Född 1958, dipl. ing., bergsråd. Anställd i företaget sedan 1998.

Central arbetserfarenhet

Wärtsilä Oyj Abp, Vice verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör 2013–2015; Direktör, Marine Solutions 2006–2015; Försäljnings- och marknadsföringsdirektör, Power Plants 2005–2006; Wärtsilä Development & Financial Services Oy, verkställande direktör 1998–2005; PCA Corporate Finance, direktör 1997–1998; Kansallis-Osake Pankki, ledningsuppgifter inom internationell finansiering 1986–1997; Industrialiseringsfonden, företagsforskare 1984–1986; VTT, forskare 1983–1984.

Förtroendeuppdrag
Teknologiateollisuus ry och Börsstiftelsen, styrelsemedlem.

Relevanta tidigare förtroendeuppdrag
European Marine Equipment Council (EMEC), ordförande 2008–2011.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2018: 41.739 aktier

Arjen Berends

Ekonomi- och finansdirektör sedan 1.10.2018. Född 1968, MBA. Anställd i företaget sedan 1988.

Central arbetserfarenhet
Wärtsilä Oyj Abp: Direktör, ekonomi och finans, Marine Solutions, 2012–2018; Direktör, ekonomi och finans, Wärtsilä Industrial Operations, 2010–2012; finansdirektör, Wärtsilä Industrial Operations, 2007–2010; finansdirektör, Propulsor Business & Finance Director, Wärtsilä Propulsion Netherlands B.V., 2002–2007; Controller Marine / Manufacturing & Finance Director, Wärtsilä Norway AS, 1998–2002; olika ledningsuppgifter i Wärtsilä Netherlands B.V., 1988–1998.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2018: inga aktier

Päivi Castrén

Personaldirektör sedan 2012. Född 1958, psykologie magister. Anställd i företaget sedan 2005.

Central arbetserfarenhet
Wärtsilä Oyj Abp, direktör, HR 2005–2011; Nokia Abp, HR-direktör, Nokia Finland 2002–2005; Nokia Networks, HR-direktör 2000–2002; Nokia Networks, Networks Systems division, HR-direktör 1999–2000; Nokia Networks, HR-chef 1995–1998; Valmet Paper Machinery, HR-chef 1988–1995.

Förtroendeuppdrag
Teknologiateollisuus ry, ordförande för kommittén för utbildning och sysselsättning; Wilhelm Wahlforss stiftelse, styrelseordförande; medlem i IMD Executive Education Advisory Council.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2018: 14.799 aktier

Kari Hietanen

Direktör, samhällsrelationer och juridiska ärenden sedan 2012, styrelsens sekreterare sedan 2002. Född 1963, jur.kand. Anställd i företaget sedan 1989.

Central arbetserfarenhet
Wärtsilä Oyj Abp, direktör, HR och juridiska ärenden 2002–2011; Wärtsilä Power-divisioner, chefsjurist 2000–2002; Wärtsilä Dieselgruppen, chefsjurist 1994–1999; Metra Oyj Abp och Wärtsilä Dieselgruppen, jurist 1989–1994.

Förtroendeuppdrag
European Engine Power Plants Association, EUGINE, vice ordförande; Tysk-Finska Handelskammaren, styrelsemedlem; Den ekonomiska samarbetskommissionen mellan Finlands och Rysslands regeringar, II vice ordförande; Finsk-Koreanska handelsföreningen, vice styrelseordförande; East Office of Finnish Industries Ltd, styrelsemedlem; Finlands Näringsliv (EK), medlem i kommittén för handelspolitik, Centralhandelskammaren/ICC förvaltningsrådet, ICC Finland, medlem.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2018: 15.633 aktier

Roger Holm

Direktör, Marine Solutions, sedan 2015. Född 1972, diplomekonom. Anställd i företaget sedan 1997.

Central arbetserfarenhet
Wärtsilä Oyj Abp: direktör, Engines 2013–2015; direktör, Seals & Bearings 2011–2013; direktör, Solutions Management, Services 2010–2011; direktör, Business Development, Services 2008–2010; IT-direktör 2006–2008; projektchef, globala ERP systemet 2002–2006; ekonomichef 2001–2002; Wärtsilä Finland Oy & Wärtsilä NSD Finland Oy: olika ledningsuppgifter 1997–2001.

Förtroendeuppdrag
Hanken Svenska handelshögskolan, styrelsemedlem.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2018: 11.796 aktier

Atte Palomäki

Kommunikationsdirektör sedan 2008. Född 1965, pol. mag. Anställd i företaget sedan 2008.

Central arbetserfarenhet
Nordea Bank AB (publ.), informationsdirektör 2007–2008 samt informationsdirektör, Finland 2005–2006; Kauppalehti, ekonomiredaktör 2002–2005; MTV3, ekonomiredaktör 2000–2002, nyhetsproducent 1995–2000, nyhetsuppläsare 1993–1995.

Förtroendeuppdrag
European Association of Communication Directors (EACD) och Finland Promotion Board, styrelsemedlem

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2018: 14.493 aktier

Marco Ryan

Digitaliseringsdirektör sedan 2016. Född 1966, universitetsexamen inom informationsteknologi. Anställd i företaget sedan 2016.

Central arbetserfarenhet
Flint Group, tillfällig Chief Digital Officer 2016; Thomas Cook Group, Chief Digital Officer 2013–2015; Thomas Cook Touristik GMbH, vicepresident för Omnichannel 2013–2014; Accenture Interactive, vicepresident (ASEAN) 2011–2013; Premier Farnell Plc, äldre vicepresident för eCommerce & Digital 2006–2011; Capgemini Consulting, verkställande konsult 2001–2006; Interactive Collector Plc, vicepresident för interaktiva tjänster 1999–2001; Telematix & Keyhaven Ltd, VP 1997–1999; Brittiska armén, befäl, olika lednings- och operativa roller 1985–1997.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2018: inga aktier

Marco Wirén

Direktör, Energy Solutions sedan 1.10.2018. Född 1966, diplomekonom. Anställd i företaget sedan 2013.

Central arbetserfarenhet
Wärtsilä Oyj Abp, Ekonomi- och finansdirektör, 2013–2018; SSAB, ekonomi- och finansdirektör 2008–2013; SSAB, direktör för business control 2007–2008; Eltel Networks, ekonomi- och finansdirektör och chef för affärsutveckling 2002–2007; NCC, affärsutvecklingschef och ekonomichef 1995–2001.

Förtroendeuppdrag

Neste Oyj, styrelsemedlem.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2018: 20.184 aktier

 

 

Pierpaolo Barbone var vice verkställande direktör och direktör för Services fram till 31.12.2018.

Javier Cavada Camino var direktör för Energy Solutions fram till 30.9.2018.

Anteckningen

Skapa en anteckning?