Open navigation

Koncernchefen och verkställande direktören samt vice verkställande direktören

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Bolagets styrelse utnämner bolagets verkställande direktör som samtidigt är koncernchef. Verkställande direktören leder koncernens löpande affärsverksamhet och förvaltning i enlighet med bolagsordningen, Finlands aktiebolagslag och styrelsens anvisningar. Direktionen stöder verkställande direktören i ledningen av koncernen. Verkställande direktörens och koncernchefens arbetsvillkor fastställs skriftligen i verkställande direktörens och koncernchefens arbetsavtal. Bolagets verkställande direktör är Jaakko Eskola. Pierpaolo Barbone var vice verkställande direktören fram till slutet av 2018.

Relaterade sidor

Direktionen

Rapport om löner och belöningar 2018

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?