Open navigation

Styrelsen

Mikael Lilius

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Styrelseordförande för Wärtsilä Oyj Abp. Född 1949, diplomekonom. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2010, styrelseordförande sedan 2011.

Central arbetserfarenhet
Fortum Abp, verkställande direktör 2000–2009; Gambro AB, verkställande direktör 1998–2000; Incentive AB, verkställande direktör 1991–1998; KF Industri AB (Nordico), verkställande direktör 1989–1991 och Huhtamäki Ab, direktör för förpackningsdivisionen 1986–1989.

Förtroendeuppdrag
Ahlström Capital Oy och Metso Abp, styrelseordförande; Evli Bank Abp, styrelsemedlem; Ab Kelonia Oy, medlem i förvaltningsrådet.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2018: 61.260 aktier

Tom Johnstone CBE

Oberoende i förhållande till bolaget och beroende av bolagets större aktieägare. Född 1955, filosofiemagister, hedersdoktor i företagsledning och hedersdoktor i naturvetenskap. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2015, vice styrelseordförande sedan 2017.
 
Central arbetserfarenhet
Ett flertal ledande befattningar inom SKF-koncernen, senast som VD och koncernchef för AB SKF 2003–2014.

Förtroendeuppdrag
British Swedish Chamber of Commerce, Combient AB och Husqvarna AB, styrelseordförande; Investor AB, Northvolt AB och Volvo Cars, styrelsemedlem.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2018: 8.594 aktier

Maarit Aarni-Sirviö

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1953, dipl. ing., eMBA. Generalsekreterare för Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry; verkställande direktör för Boardview Oy. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2007.

Central arbetserfarenhet
Myntverket i Finland, verkställande direktör 2008–2010; ett flertal olika direktörsbefattningar inom Borealis Group 1994–2008 senast som direktör för affärsenheten Phenol 2001–2008 och direktör för affärsenheten Olefins 1997–2001 i Köpenhamn, Danmark, och Neste Abp 1977–1994.

Förtroendeuppdrag
Board of Directors' Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry och ecoDa (The European Confederation of Directors Associations), syrelsemedlem. Finlands UN Women rf, styrelseordförande.

Relevanta tidigare förtroendeuppdrag

Styrelsemedlem: Berendsen plc 2014–2017; Rautaruukki Abp 2005–2012; Ponsse Oyj 2007–2010 och Vattenfall AB, Sverige 2004–2007.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2018: 32.437 aktier

Kaj-Gustaf Bergh

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1955, diplomekonom, juris kandidat. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2008.

Central arbetserfarenhet
Verkställande direktör för Föreningen Konstsamfundet r.f., 2006–2018, Skandinaviska Enskilda Banken, medlem av ledningsgruppen 2000–2001; SEB Asset Management, direktör 1998–2001; Ane Gyllenberg Ab, verkställande direktör 1986–1998; Oy Bensow Ab, direktör, vice verkställande direktör 1985–1986; Ane Gyllenberg Ab, administrativ chef 1984–1985; Ky von Konow & Co, administrativ chef 1982–1983.

Förtroendeuppdrag
Julius Tallberg Oy Ab, styrelseordförande; Stockmann Oyj Abp, Ramirent Group och JM AB, styrelsemedlem.

Relevanta tidigare förtroendeuppdrag
Styrelseordförande: Mercator Invest Ab 2014–2018; KSF Media Holding Ab 2007–2018; Sponda Oyj 2013–2017; Stockmann Oyj Abp 2014–2016; Fiskars Oyj Abp 2006–2014; Ålandsbanken Abp 2011–2013 och Aktia Abp 2005–2009. Styrelsemedlem: Fiskars Oyj Abp 2014–2015 och Stockmann Oyj Abp 2007–2013.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2018: 30.103 aktier

Karin Falk

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1965, diplomekonom. Direktör för enheten Volvo Trucks Services & Customer Quality. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2017.

Central arbetserfarenhet
Volvo Group, Executive Vice President Corporate Strategy & Brand Portfolio 2012–2016, verkställande direktör i enheten Volvo Group Non-Automotive Purchasing 2008–2012. Volvo Car Corporation, direktör för enheten Volvo Car Customer Service 2006–2008 och direktör för enheten Volvo Car Special Vehicles 2001–2006; Volvo Cars och Volvo Group, ett flertal olika befattningar 1988–2001.

Förtroendeuppdrag
Volvo Group Venture Capital, styrelsemedlem.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2018: 3.007 aktier

Johan Forssell

Oberoende i förhållande till bolaget och beroende av bolagets större aktieägare. Född 1971, civilekonom. VD och koncernchef för Investor AB. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2017.

Central arbetserfarenhet
Investor AB, Ansvarig för kärninvesteringar och medlem i ledningsgruppen 2006–2015; Investor AB, projektansvarig 2014; Aleris AB, Analyschef 2003–2006; Investor AB, Ansvarig Verkstads- och Hälsosektorn 2001–2003; Investor AB, Verkstadssektorn, ansvarig och analytiker 1995–1999.

Förtroendeuppdrag

Atlas Copco, Epiroc AB, EQT AB och Patricia Industries, styrelsemedlem.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2018: 3.007 aktier

Risto Murto

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1963, diplomekonom. Verkställande direktör för Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Varma. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2014.

Central arbetserfarenhet
Placeringar, Varma, vice verkställande direktör, 2010–2013; Placeringar, Varma, direktör, 2006–2010; Opstock Oy, verkställande direktör, 2000–2005; Opstock Oy, chef för aktier och analys, 1997–2000, Erik Selin AB., chef för analys, 1993–1997.

Förtroendeuppdrag
Uleåborgs universitet och Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf, styrelseordförande, Finans Finland (FA) och Sampo Oyj, styrelsemedlem.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2018: 8.947 aktier

Markus Rauramo

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1968, magister i samhällsvetenskap. Ekonomidirektör och medlem i ledningsgruppen för Fortum. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2011.

Central arbetserfarenhet
Fortum Abp, direktör för City Solutions-divisionen 2016–2017; Fortum Abp, direktör för divisionen för värme, elektricitet och lösningar 2014–2016, ekonomidirektör 2012–2014; Stora Enso Oyj, Helsingfors, finansieringsdirektör och medlem i ledningsgruppen 2008–2012; Stora Enso International London, SVP Group Treasurer 2004–2008; Stora Enso Oyj Helsingfors, strategi- och investeringsdirektör 2001–2004; Stora Enso Financial Services, Bryssel, finansieringsdirektör 1999–2001 och Enso Oyj, Helsingfors, flera arbetsuppgifter inom finansiering 1993–1999.

Förtroendeuppdrag
Teollisuuden Voima Oyj, styrelsemedlem, Uniper SE, vice ordförande för förvaltningsrådet.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2018: 16.609 aktier

Anteckningen

Skapa en anteckning?