Open navigation

Upplysningar om närstående

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs närstående omfattar styrelsen, koncernchefen, direktionen samt intresse- och samföretagen. Ekonomi- och finansfunktionen bedömer och följer upp transaktioner mellan företaget och dess närstående parter för att säkerställa att eventuella intressekonflikter beaktas på ett relevant sätt i Wärtsiläs beslutsfattande.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?