X
MenuStäng
Open navigation

Aktier och aktieägare

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Under januari–mars 2018 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 72.818.201 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 1.354 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser såsom Turquoise, BATS CXE och BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 71.375.280 aktier.

Aktierna på Nasdaq Helsinki
Antal aktier Aktieomsättning
31.3.2018 och röster 1-3/2018
WRT1V 591 723 390 72 818 201
1.1. - 31.3.2018 Högsta Lägsta Medelkurs 1 Sista
Aktiekurs 19,88 17,48 18,60 17,95
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
31.3.2018 31.3.2017
Marknadsvärde, MEUR 10 621 9 892
Utländska aktieägare, % 55,1 55,1

Flaggningsanmälningar

Under rapportperioden januari–mars 2018 har BlackRock, Inc. informerat Wärtsilä om följande ändringar av ägarandelar.

Publiceringsdatum Transaktionsdatum Aktieägare Flaggningsgräns Direkt ägarandel, % Total ägarandel, %
22.3.2018 21.3.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited
Över 5% 5,07 6,03
19.3.2018 16.3.2018 BlackRock, Inc. Under 10% 8,22 9,66
14.3.2018 13.3.2018 BlackRock, Inc. Över 10% 6,69 10,04
9.3.2018 8.3.2018 BlackRock, Inc. Under 10% 6,60 9,97
8.3.2018 6.3.2018 BlackRock, Inc. Över 10% 6,64 10,01
2.3.2018 1.3.2018 BlackRock, Inc. Under 10% 7,13 9,98
28.2.2018 27.2.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited
Direkta ägarandel under 5% 4,85 6,10
26.2.2018 23.2.2018 BlackRock, Inc. Över 10% 9,88 10,04

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?