X
MenuStäng
Open navigation

Bruttoinvesteringar

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Bruttoinvesteringarna i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning uppgick till 17 miljoner euro (8) under rapportperioden januari–mars 2018. Investeringarna i förvärv och samföretag uppgick till 20 miljoner euro (1). Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 30 miljoner euro (33).

År 2018 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning vara mindre än avskrivningarna och nedskrivningarna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?