X
MenuStäng
Open navigation

Omsättning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Under rapportperioden januari–mars 2018 ökade Wärtsiläs omsättning med 6% till 1.066 miljoner euro (1.005) jämfört med motsvarande period året innan. Services omsättning var stabil och uppgick till 535 miljoner euro (534). Energy Solutions omsättning ökade med 12% till 267 miljoner euro (239). Strategiskt viktiga kraftverksleveranser omfattade världens största hybridsolkraftverk till Burkina Faso. Integrationen av ett solkraftverk på 15 MWp i det gamla dieselkraftverket på 57 MW kommer att förbättra kraftverkets prestanda, minska bränsleförbrukningen och minska koldioksidutsläppen. Marine Solutions omsättning uppgick till 264 miljoner euro (233), vilket var 13% högre än under motsvarande period året innan. Services stod för 50%, Energy Solutions för 25% och Marine Solutions för 25% av den totala omsättningen.

Av Wärtsiläs omsättning under januari–mars 2018 var ca 67% denominerad i euro, 20% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 1-3/2018 Justerad
1-3/2017
Förändring Justerad
2017
Services 535 534 0% 2 407
Energy Solutions 267 239 12% 1 401
Marine Solutions 264 233 13% 1 104
Omsättning totalt 1 066 1 005 6% 4 911
Till följd av den interna omorganiseringen av vissa serviceaktiviteter överfördes 39 miljoner euro från Marine Solutions till Services i första kvartalet 2017 och 177 miljoner euro för hela året.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?