X
MenuStäng
Open navigation

Orderingång

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs orderingång under första kvartalet uppgick till 1.507 miljoner euro (1.413), en ökning med 7% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången jämfört med faktureringen för första kvartalet var 1,41 (1,41).

Services orderingång var stabil och uppgick till 737 miljoner euro (735). Under första kvartalet ingick Wärtsilä ett femårigt avtal om optimerat underhåll med Hidrovias do Brasil. Avtalet omfattar åtta bogserbåtar som opererar på krävande floder i Sydamerika. Wärtsilä fick också en betydande order på att utrusta en containerfartygsflotta som består av 30 fartyg med Wärtsiläs skrubbersystem med öppen cirkulation.

Energy Solutions orderingång ökade med 2% till 414 miljoner euro (405). Asien samt Nord- och Sydamerika var de aktivaste marknaderna. Viktiga order från dessa regioner omfattade ett kraftverk på 211 MW till södra Australien, ett gaskraftverk på 128 MW till New Orleans och två kraftverk på 100 respektive 105 MW som drivs med flytande bränsle till Bangladesh. Utöver kraftförsörjningslösningar mottogs order på energilagringssystem och mjukvara för hantering av elnät från Ungern och Portugal.

Marine Solutions orderingång uppgick till 357 miljoner euro (273), en ökning med 31% jämfört med motsvarande period året innan. Viktiga order omfattade leverans av teknologi för återvinning av lättflyktiga organiska föreningar (VOC), hanteringssystem för flytande naturgas (LNG) och hjälpmotorer för två nya skytteltankers för Singaporebaserade AET Tankers. Fartygen drivs främst med LNG, vilket möjliggör betydligt lägre koldioksidutsläpp. VOC, dvs. gas som avdunstar från oljetankar, kommer också att utnyttjas som bränsle genom att blanda den med LNG, vilket minskar fartygens tankningsbehov. Första kvartalets orderingång omfattade också lösningar för de två kvarstående skytteltankers från en beställning på totalt fyra motsvarande fartyg som mottogs av TEEKAY i december 2017. Fartygen kommer att utrustas med många av Wärtsiläs senaste teknologiska innovationer som möjliggör en ny nivå av ekonomisk och ekologisk prestanda. Det konventionella handelsfartygssegmentet stod för 43% av orderingången under första kvartalet, medan kryssningsfartygen och passagerarfärjorna stod för 40%. Marinens andel var 6%. Gastankfartygen stod för 5%, specialfartygen för 5% och offshore för 2%.

 

Orderingång per affärsområde
MEUR 1-3/2018 Justerad
1-3/2017
Förändring Justerad
2017
Services 737 735 0% 2 670
Energy Solutions 414 405 2% 1 685
Marine Solutions 357 273 31% 1 288
Orderingång totalt 1 507 1 413 7% 5 644
Till följd av den interna omorganiseringen av vissa serviceaktiviteter överfördes 49 miljoner euro från Marine Solutions till Services i första kvartalet 2017 och 190 miljoner euro för hela året.
Orderingång Energy Solutions
MW 1-3/2018 1-3/2017 Förändring 2017
Olja 399 210 90% 1 838
Gas 429 622 -31% 1 938
Orderingång totalt 828 832 0% 3 775

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea samt Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd och CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd i Kina stod för 49 miljoner euro (24) under rapportperioden januari–mars 2018. Dessa företags resultat rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?