X
MenuStäng
Open navigation

Orderstock

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 5.490 miljoner euro (5.114). Services orderstock uppgick till 1.401 miljoner euro (1.234), vilket var 14% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan tack vare den ökade efterfrågan på långfristiga serviceavtal. Energy Solutions orderstock ökade med 9% till 2.012 miljoner euro (1.847), medan Marine Solutions orderstock ökade med 2% till 2.077 miljoner euro (2.033).

 

Orderstock per affärsområde
MEUR 31.3.2018 Justerad
31.3.2017
Förändring Justerad
31.12.2017
Services 1 401 1 234 14% 1 220
Energy Solutions 2 012 1 847 9% 1 871
Marine Solutions 2 077 2 033 2% 2 009
Orderstock totalt 5 490 5 114 7% 5 100
Till följd av den interna omorganiseringen av vissa serviceaktiviteter överfördes 47 miljoner euro från Marine Solutions till Services i första kvartalet 2017 och 49 miljoner euro för hela året.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?